Skip to content

Sgwar y Gyfarchfa a Neuadd Ercwlff

Bwyta: - 

Mae cwpl o ddewisiadau yma am lefydd bwyta. Bwyty Hunan Ddarpar Neuadd y Pentref a Parlwr Hufen Ia Cadwaladers.

Mae Neuadd y Dref yn gweini prydau cartrefol ffres pob dydd, yn ogystal breachdanau, salad a cacennau. Maent hefyd yn gweini rhost ar y Sul. Mae bwyty Hunan Ddarpar Neuadd y Dref, yn ran o'r un adeilad a Neuadd Ercwlff, lle y byddem yn cynnal priodasau, partion Nadolig ac yn y blaen.

Mae Parlwr Hufen Ia Cadwaladers yn enwog am eu hufen ia ffres lleol, ac maent hefyd yn gweini paninis a brechdannau.

Aros: - 

Mae digon o ddewis am lety yn yr ardal hon, ystafelloedd Gwesty a ystafell Hunan Arlwy. Mae Y Drindod Ucahf a Isaf yn switiau teulu Gwesty, ac mae ganddynt llofft ddwbl, yn arwain i lofft sengl, yn ogystal a lolfa gyda ffenestri yn edrych dros y Sgwar Ganol.

Cewch hyd i Neifion un a Swit Neifion wrth stafelloedd y Drindod, ac uwchebn siop lyfrau y Ddraig Aur. Mae Neifion 1 yn stafell pentref arferol, tra bod gan swit y Neifion ystafell eistedd ar wahan, mae mynediad i'r ddau drwy risiau allannol o'r Sgwar Ganol.

Yr ystafell Gwesty arall yma yw Swit y Bwau, a gafwyd ei droi o floc o swyddi yn 2011, i nawr fod yn swit teulu pen i gamp. Mae ganddo ystafell ddwbl en suite, ystafell a dau wely, ystafell eistedd a ystafell gawod.

Mae'r llety eraill yn yr ardal yma yn Hunan Arlwy, sef Yr Angel a Bwau Uchaf. Yr Angel oedd yr adeilad cyntaf i Clough ei adeiladu ym Mhortmeirion wedi iddo brynu y stad yn 1926, ac mae wedi ei leoli dros y ffordd i Neuadd Ercwlff. Mae gan y bwthyn ystafell ddwbl, dwy ystafell gyda dau wely, cegin, ystafell eistedd a dau ystafell folchi.

Mae'r Bwau Uchaf wedi ei leoli uwchben Cadwaladers a Swit y Bwau ar y llawr uchaf, mae ganddo ystafell ddwbl, ystafell sengl, ystafell eistedd, ystafell fwyta a cegin.

Pethau i wneud: - 

Yn yr ardal yma dewch ar draws y sioe glyweledol wedi ei guradu gan Clough Williams-Ellis, os am geisio deallt Clough a'i syniadau y tu ol i Bortmeirion, yna peidiwch a methu y sioe glyweledol. Bydd yn trafod i chwi ei syniadau buan, ac sut a pam y daeth i adeiladu Portmeirion.

Y tu allan i gaban y sioe glyweledol cewch ddal y Tren Gwyllt, ac mi eith a chwi ar siwrne fyr o amgylch rhan fach o'r Gwyllt, heibio i'r Llyn Tsieiniaidd. Mae rhai o'r llwybrau ychydig yn serth , felly mae'r tren yn ffordd gwych i ddarganfod y Gwyllt, heb orfod defnyddio dim egni.

Siopa: - 

O dan bloc y Drindod a'r Neifion mae dwy siop, Pot Jam a siop y Ddraig Aur. Modurdai  i'r llety oedd y rhain yn wreiddiol cyn ei newid i fod yn siopau.

Mae Pot Jam yn gwerthu gwledd o gynyrch lleol. Lle i brynu eich torth ffres, neu jam. Mae nhw hefy dyn gwerthu dewis o winoedd a gwrodydd, yn ogystal a manau eraill.

Mae siop y Ddraig Aur ar y llaw arall ydi'r siop lyfrau yn y Pentref. Yn gwerthu llyfrau wedi ei seilio ar Bortmeirion yn ogystal a llyfrau cyffredinol.

Llwybrau: - 

Mae'r llwybr i fynny at y Llyn Tsieiniaidd yn cychwyn o tu blaen y Sioe Glyweledol, ac yn gweithio ei ffordd heibio yr sfale lle oedd yr hen Gastell, byddwhc yn ymwybodol bod y llwybr yma yn dechrau reit serth, ond wedi cyrraedd y llyn Tsieiniaidd mai yn reit fflat yno.

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion