Skip to content

Batri

Bwyta: - 

Mae Caffi Sgwar wedi ei leoli yn sgwar Batri, siop goffi sydd hefyd yn gwerthy prydau bychain. Mae Caffi Sgwar yn agored o'r 1af o Ebrill hyd at y 31ain o Hydref, ac fu'n agored hyd at 7yh yn ystod gwyliau'r haf. Mae llefydd i eistedd a bwyta ar gael yn y sgwar ei hun, felly cewch fwynhau Cappuccino y tu allan i fwthyn Rhif 6.

Aros: - 

Mae sgar y Batri wedi ei amgylchynnu gan dipyn o lefydd aros. Mae llety hunan arlwy yn cynnwys y Tollty, Bwthyn Batri, Ty'r Llywodraeth yn ogystal a'r Dolffin.

Tollty oedd y man mynediad gwreiddiol y Pentref, cyn i hwn gael ei symud i't tollborth yn hwyrach yn ddatblygiad y pentref. Mae Tollty yn cysgu hyd at 6 o bobl

Mae dipyn o stafelloedd Gwesty Portmeirion yn ardal yma hefyd, mae'r rhain yn cynnwys Peilot Uchaf ac Isaf (y ddau yn swit pentref), mae'r gan y rhain olygfeydd panoramig o'r Afon Dwyryd, ac yn edrych i lawr am y Gwesty. Hefyd yn yr ardal yma mae Llety'r Priors (Ystafell deulu pentref, gyda ystafell ddwbl/dau wely ac hefyd ystafell sengl), a swit y Dolffin, a gafodd ei adnewyddu yn ystod gaeaf 2011. Mae gan swit y Dolffin falconi sy'n edrych dros yr Afon Dwyryd a'r cei, ond edrychwch allan am Shakespeare yn eich gwylio.

Ystafell westy arall yma yw y Ty Gwylio. Ty Gwylio oedd un o fythynnod cynharach Clough, a gafodd ei adeiladu yn 1927. Hwn ydi un o fythynnod mwyaf poblogaidd Portmeirion, gan iddo gael drysau gwydr, gallwch edrych ar yr olygfa dros yr Afon Dwyryd wrth eistedd yn yr gwely.

Pethau i'w gwneud: -

Mae sba'r Mor Fowryn wedi ei leoli yn sgwar y Batri. Wedi ei agor yn 2011, mae'r sba yn cynnig dewis helaeth o driniaethau, a sesiynnau creu persawr ungiol i chi. Os ydych yn edrych am ddiwrnod llawn goddefgarwch yna mae'r diwrnod sba, sy'n cynnwys cinio yng Nghastell Deudraeth yr union peth i chi.

Dros y ffordd o sgwar y Batri, mae ein Bwdha. Cafwyd hyd i'r Bwdha mewn cae yn Llanfrothen, yn dilyn ffilmio'r 'Inn the Sixth Happiness', gyda Ingrid Berman. Roedd can Clough syniad i rhoi deml yn y Gwyllt i'r Bwdha, ond roedd wedi dweud erioed nad oedd Portmeirion i fod yn le i ddod i addoli, dim i addoli y pensaerniaeth, yna penderfynwyd lleoli y Bwdha wrth sgwar y Batri.

Siopa: - 

Yn hen fwthyn Rhif 6 cewch hyd i siop y Carcharor. Os ydych yn gefnogwr o'r rhaglen deledu y Carcharor, yna mae rhaid ymweld a'r siop yma, mae atgynhyrchiadau di ri i'w cael yma. Gadewch y siop yn meddwl eich fod dal i fod ar set y Carcharor.

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion