Skip to content

Ardal Groeso

Aros: - 

Mae ychydig o ddewisiadau aros yn yr ardal yma. Mae'r rhain i gyd yn ran o dy'r Clogwyn. Mae Ty Clogwyn ei hun yn fwthyn hunan arlwy sy'n cysgu hyd at 5 o bobl, ac yna mae anecs Ty'r Clogwyn yn cynnwys dau ystafell pentref arferol.

Mae Ty Clogwyn Hunan Arlwy yn cysgu hyd at 5 o bobl, gyda tair ystafell wely, a phob un yn en suite. Mae gan Ty Clogwyn ardd breifat yn y cefn, sy'n edrych dros Afon Dwyryd, ac mae'r olygfa yma i'w cael hefyd o anecs Ty Clogwyn.

Pethau i'w gwneud: -

Does dim gwell i ddechrau eich ymwelaid i Bortmeirion na taith tywys yn rhad ac am ddim. Mae'r rhain ar gael o'r hen dderbynfa, ger y tollborth, ac yn parau ryw 20 munud. Mi wneith y daith eich cyflwyno i'r rheswm y dechreuwyd Portmeirion, a sut, cyn gadael i chwi fynd i archwilio gweddill y pentref a'r Gwyllt.

Siopau: -

Mae'r ardal groeso yn gartref i'r Warws Lestri, yma cewch i hyd i ddewis eang o grochenwaith Gardd Fotaneg Portmeirion. Cafwyd y crochenwaith Ardd Fotaneg ei ddechrau gan Susan Williams-Ellis, merch Clough Williams-Ellis, yn y 70au. 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion