Skip to content

Map y Pentref

Ardal Groeso Siantri a'r Groto Batri Y Sgwâr Canol Sgwar y Gyfarchfa a Neuadd Ercwlff Gwesty a'r Cei Explore Portmerion area1 area2 area3 area4 area5 area6
Area
Darganfod mwy

1

Gwesty a'r Cei

Yma mae cyfle i flasu yr oll sydd gan Bortmeirion i'w gynnig -  yn bryd bwyd wedi ei gynhyrchu gan ein cogyddion, neu ystafell foethus yn y Gwesty. Mae digon o bethau i'r teulu yma hefyd, gyda phwll nofio, a beth am fod yn fôrleidr, cyn dianc i lawr y llwybr tua'r goleudy.

Darganfod mwy

2

Sgwar y Gyfarchfa a Neuadd Ercwlff

Llawer o ddewis o fwyd a siopau yma, gyda llwybrau yn mynd i ddarganfod y Gwyllt. Yma y mae stesion y Trên Gwyllt, ac mae dewis eang o lety.

Area
Darganfod mwy

3

Y Sgwâr Canol

Yn y Sgwâr Canol cewch flas ar fwrlwm pentref Portmeirion, ac mae yn fan gwych i gymdeithasu o dan haul braf yr haf. Ac os am fwynhau pryd, yna mae Caffi Glas yn llawn bwydydd Eidalaidd a fydd yn siŵr o'ch plesio.

Area
Darganfod mwy

4

Batri

Yn Sgwar Batri mae dewis eang o lety, yn ogystal a Sba y Mor Forwyn, Siop Rhif 6, Caffi Sgwar. Mae yn le da i gael coffi ar y Sgwar tra'n cymdeithasu.

Area
Darganfod mwy

5

Siantri a'r Groto

Gyda digonedd o le i aros, a golygfeydd gorau o'r sgwar ganol oherwydd y lleoliad uchel, mae'n rhaid ymweld a Oriel Rob Piercy er mwyn tystio ei waith gwych o amgylch y Pentref.

Darganfod mwy

6

Ardal Groeso

Ardal o lle mae dechrau ar eich taith ym Mhortmeirion, cewch daith tywys a fydd yn eich cyflwyno i'r pentref, cyn mentro ymhellach, a darganfod y pentref i gyd cyn dychwelyd am adref.

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion