Skip to content

Llety'r Foneddiges

Mae'n debyg mai Llety'r Foneddiges (1938-39, rhestrwyd yn Radd II yn 1971) oedd yr adeilad olaf a godwyd ym Mhortmeirion cyn y rhyfel (sonnir amdano yn Llyfryn 1939).

Lady's Lodge

 Fe'i codwyd yn wreiddiol fel modurdy ac mae'n un o ddwy siop Baróc gyda waliau stwco, to teils a ffenestri siop bychain Georgaidd eu cymeriad. Mae ochrau talcenni'r adeilad wedi eu troelli. Hans Feibusch beintiodd y murlun hanner crwn uwchben y ffenestr fwa. Susan Williams-Ellis beintiodd furlun Bysantaidd y coroni yn 1956 ond nid yw hwn wedi goroesi ac agorwyd yr alcof i greu ffenestr.


Ar ei drosi'n siop ar ddechrau'r 1960au, Storfa'r Batri oedd yr enw arno, yna Y Paun. Mae'r ddau enw yn 'The Prisoner'. Dyma siop y pentref yn y gyfres, ond ffilmiwyd y tu mewn yn stiwdio Metro-Goldwyn-Meyer yn Borehamwood. Islaw Llety'r Foneddiges mae deial haul plwm ar ffurf ceriwb, a restrwyd yn Radd II yn 1971. Gelwir y siop heddiw yn Siop Bach. Uwch ei phen mae Parlwr Harddwch Llety'r Foneddiges.

Ar draws y ffordd i Lety'r Foneddiges, yn union islaw'r Gromen, mae logia teils (1963-64, rhestrwyd yn Radd II yn 1971) sy'n cynnwys cerflun gilt o Bwda a achubwyd gan Clough o set ffilm. Ffilmiwyd yr 'Inn of the Sixth Happiness' o gwmpas tŵr gwylio Clough ym Mhlas Brondanw yn 1958 lle bu i Miss Ingrid Bergman ffoi trwy'r fynwent Tsieineaidd gyda milwyr Japaneaidd ar ei hôl. Mae'r Tŵr wedi ei weddnewid yn bagoda gyda beddfeini Tsieineaidd o'i gwmpas

 a darnau o grefftwaith traddodiadol gydag arysgrifau gan archeolegydd Tsieineaidd arnynt. Ffug oedd yr adeiladau nodweddiadol Tsieineaidd, gan gynnwys tref gopa gaerog yn ogystal â rhan o Wal Fawr Tsieina yn nyffryn Nantmor. Yr oedd Clough am i'r Bwda plastr anferth addurno llwyn bambŵ ym Mhortmeirion ond, yn ddiweddarach, penderfynodd y byddai rhywle mwy cysgodol iddo yn well.

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion