Skip to content

Gwestai Dydd

Snow 399Mae PORTMEIRION ar agor bob dydd 9.30yb - 7.30yh

PRYNWCH DOCYNNAU AR LEIN AC ARBED 80% AR BRIS OEDOLYN (£8.50 YN LLE £10)...A'R PLANT AM £5.50 OS ARCHEBWCH ARLEIN

SUT I GYRRAEDD

Dilynnwch yr arwyddion o'r A487 ym Minffordd rhwng Penrhyndeudraeth a Porthmadog.

Cliciwch yma am fwy o fanylion

Creadigaeth y pensaer Clough Williams-Ellis yw'r pentref unigryw hwn a godwyd er mwyn dangos bod modd datblygu lle hardd heb ei ddifetha. Mae 50 o dai yn y pentref a choedwig y Gwyllt a'r Traeth Bach o'i amgylch. Yn ddiweddar ailagorwyd Castell Deudraeth ar y brif ddreif ac mae hwn bellach yn fwyty a bar anffurfiol gydag 11 o lofftydd i fyny'r grisiau.

SIOPAU A BWYTAI

Mae'r siopau'n cynnwys Warws Crochenwaith Ail-Safon, Siop y Llong, Pot Jam, Siop Lyfrau'r Ddraig Aur, Siop y Prisoner, Oriel y Gromen, a Chanolfan Blanhigion (ar y dreif ger Castell Deudraeth). Mae yn y pentref fwyty estyn ato, parlwr hufen iâ Cadwaladers a Bwyty a Bar Castell Deudraeth (ar agor 11.00 - 11.00 bob dydd). Mae bwyty Gwesty Portmeirion ar agor am ginio o ddydd Mawrth - dydd Sul.

Ffôn: Derbynfa Portmeirion 01766-770000
Ffôn: Castell Deudraeth 01766-772400

Ffacs: 01766-771331
Ebost: hysbys@portmeirion-village.com

Gweler hefyd:

    Canllawiau Mynediad

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion