Skip to content

ACHLYSUR AR GYFER HANESWYR BRWD

Yn ogystal â chyfuniad cyfareddol o bensaernïaeth eiconig, gerddi hyfryd ac un o draethau gorau Prydain, mae Portmeirion yn llawn hanes a dirgelwch. Bydd ein digwyddiad lonc a chlonc unigryw ar y 23ain o Fehefin (3yp-6yp)  yn canolbwyntio ar bopeth, o fôr-forynion i fodelau ac adfeilion unigryw, ac awn i archwilio hyd a lleden y pentref. Os hoffech chi dreiddio dan yr wyneb a dod i adnabod rhai o gyfrinachau Portmeirion, ffoniwch 01766 772390 neu ebostio ymholiad@portmeirion-village.com. Mae tocyn yn costio £15 (a £12 consesiwn).

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion