Skip to content

GWYL RHIF 6

Penwythnos anhygoel a rhyfeddol o'r 5ed i'r 7fed Medi 2014.

Geraint Jarman 011

Darllenwch yr adolygiadau 5 seren:

Y Telegraph

Y Guardian

Yr Independent

Mae Gwyl Rhif 6 wedi ennill llawer o wobrau am ei harddull a'i chynnwys ac wrth gwrs am ei lleoliad ym mhentref Portmeirion.

LEINYP ANHYGOEL

Rhai o grwpiau gorau Cymru yn rhannu llwyfan gyda sêr rhyngwladol.  Mae rhywbeth at ddant pawb yma. London Grammar, Gai Toms, Beck a Mr Phormula, Gwenno a Neneh Cherry, y Pet Shop Boys a Geraint Jarman. Pawb at y peth y bo; mi fydd rhaid dewis a dethol. Candelas ynteu Vandellas; Los Campesinos! ynteu Y Pencadlys; Bonobo ynteu Swnami. Neu, os nad dyna'ch dewis, beth am yr Odds, Casi, Cian Ciarán, Kizzy Crawford neu Chris Jones?

019Os gwell gennych ddiwylliant aruchel a safonol ymunwch â Rhys Ifans mewn bws wrth iddo ddehongli Dylan Thomas i genhedlaeth newydd, neu gôr y Brythoniaid ar Golofnres Bryste'n gwefreiddio'r miloedd gyda'u lleisiau anfarwol a'r cyflwyniad meistrolgar (a dwyieithog) gan eu harweinydd.

TYWYDD GWYCH

Rydym wedi cydweithio'n agos gyda thîim tywydd BBC Cymru ac S4C i sicrhau cyfnod estynedig o wasgedd uchel dros y cyfnod hwn, neu Ha Bach Mihangel ar lafar gwlad. Diolch i'r gwyddonwyr dyfeisgar a'r rhagolygwyr ymroddedig a diflino am ddarparu'r heulwen haf diderfyn yma inni (heblaw dros nos pan ddaw ffenomenon prin arall i'r fei, sef lleuad Medi (rhodd gan Adar Nos Hen Aberoedd).

029TOCYNNAU LLEOL

Bydd cynrychiolaeth deg o drigolion lleol eleni - gwerthwyd pob un o'r 800 tocyn mantais i drigolion y cyffiniau. Cafodd pobol y pentrefi cyfagos gyfle i brynu tocyn penwythnos am gant ac ugain o bunnau (Penrhyndeudraeth, Minffordd, Llanfrothen, Talsarnau, Soar, Ynys, Harlech, Porthmadog, Borth-y-Gest, Morfa Bychan, Tremadog, Pwllgoleulas, Penmorfa, Prenteg, Garndolbenmaen, Cricieth, Llanystumdwy, Pentrefelin, Rhoslan, Blaenau Ffestiniog, Talwaenydd, Ffestiniog, Gellilydan, Maentwrog, Manod, Trawsfynydd).

TOCYNNAU DYDD

Ond os na chawsoch docyn eto peidiwch digalonni, mae gennym rai ar ôl ichi, cewch ddewis tocyn dyddiol os mynnwch: £55 am y dydd Gwener, £65 am y dydd Sadwrn a £65 am y dydd Sul. Gydag artistiaid fel Jarman, y Pet Shop Boys, yr Ods, Cian Ciarán, Swnami, Casi, Plyci ac eraill wedi eu rhaglennu ar gyfer llwyfannau'r  Sul mae hwn yn argoeli'n ddiwrnod da i'w ddewis os nad ydych am fynchu mwy nag un diwrnod.

034BWYD A DIOD

Bydd heidiau gwancus yn ei hel hi ddiwedd pnawn Sadwrn am y babell hir ar y cei lle bydd y cogydd arobryn o Ruthun, Bryn Williams, yn darparu gwledd tri chwrs i 200 o westeion wrth fwrdd canllath o hyd. Mae'r tocynnau'n £55 y pen bron â gwerthu allan erbyn hyn ond bydd cogydd arall o fri yn darparu gwledd tebyg yn yr un lle am yr un pris bnawn Sul.

Bydd Barbeciw ar lawnt y gwesty trwy'r dydd ac un arall ar lawnt Castell Deudraeth a bariau awyr agored gerllaw.

Bydd digon o gyfle i bori yma ac acw ar ddanteithion lleol a rhyngwladol. Dewch i fuarth Caffi Glas i gael pitsa o'r ffwrn goed tu allan hefo peint o gwrw lleol neu seidr, neu lasaid o win.

Gerllaw Caffi Glas mae'r Bar Swigod lle cewch hamddena yn haul yr ha bach Mihangel dros lasaid o Prosecco neu Siampaen.

Dewch i Caffi'r Angel i gael blas o'r Eidal mewn nes ardal, mae yma ddewis da o Gelato o'r iawn ryw a hwnnw wedi ei wneud yma'n ffres ar y safle bob dydd (nid fel y rhelyw o hufen iâ yn yr ardal sy'n dŵad mewn blociau fel haearn Sbaen o ryw ffatri yn y de). Cewch gelato Rym Kraken a resins, gelato Penderyn a ffydj neu sorbe jin a thonig.

CROESO GWYL RHIF 6DIM TERFYSG NA THARFU

Mae'r ŵyl eleni'n ceisio'i gorau glas eto i atal sŵn a miri'r ŵyl darfu ar glyw main trigolion y plwyfi cyfagos sy'n deisyf heddwch pur a pherffaith ym mhrynhawnol hedd eu hystafelloedd. Bydd plygiau clustiau rhad ac am ddim yn cael eu rhannu ledled y fro gan fan Pigyn Clust gydag uchelseinydd â'r neges "Dewch i lenwi'r gwacter rhwng dwy glust, machludwch tu ôl i'r ynys heb dwrw bach na mawr i'ch blino". Byddir hefyd yn sicrhau adnoddau i amddiffyn defaid Croesor rhag y twrw tanllyd a bydd gwylanod y traeth bach yn cael eu cywain i gaets a'u symud dros nos i Gaernarfon.

Ac ni fydd smic o sŵn ar ôl un o'r gloch fore Llun i darfu ar neb yn unlle.

Bydded Tawelwch. Mwynhewch yr Ŵyl!

Gwefan Gŵyl Rhif 6

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion