Skip to content

GWYL FWYD A CHREFFT PORTMEIRION

gwyl fwyd logoBydd Gŵyl Fwyd a Chrefft Portmeirion yn cael ei chynnal ddydd Sadwrn 6ed Rhagfyr a dydd Sul 7fed Rhagfyr 2014.

Mae'r Ŵyl wedi ei sefydlu bellach yn un o brif wyliau bwyd a chrefftau'r ardal. Daeth dros 50 o gynhyrchwyr i arddangos eu cynnyrch yn 2012 i'r 3,000 o ymwelwyr a ddaeth i'r ŵyl dros y ddau ddiwrnod.

Bydd yr ŵyl yn fwy ac yn well eleni, gyda hyd at 75 o stondinau bwydydd, diodydd a chrefftau, arddangosfeydd coginio ac adloniant ynghyd â Siôn Corn yn ei weithdy efo anrhegion i'r plant bach.

blasorwladOs ydych chi'n gynhyrchydd bwyd, diod neu grefftau o Gymru, ac yn dymuno gwneud cais am stondin, dyma ddolen ichi. Lawrlwythwch ffurflen gais:

Ffurlen Gais Gŵyl Fwyd a Chrefft (Dogfen Word 2007)

 Os ydych yn defnyddio hen fersiynnau o Word, agorwch y ddogfen isod:

Furflen Gais Gŵyl Fwyd a Chrefft  (Dogfen Word 2003)

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion