Skip to content

Bwytewch, mwynhewch a byddwch lawen yng Ngwyl Bwyd a Chrefft Portmeirion

O deuwch ffyddloniaid i ddathlu cynnyrch lleol a mwynhau arddangosfeydd coginio byw, cerddorion ac artistiaid Cymreig. Dyma beth yw Gwyl Nadoligaidd Gymreig ym Mis Rhagfyr.

Dewch i Bortmeirion i wneud eich siopa 'Dolig, ymhell o brysurdeb y stryd fawr. Cewch flasu cynnyrch Cymreig ar ei orau a mwynhau awyrgylch Nadoligaidd unigryw y pentref hudolus hwn. Byddant yn agor ein drysau am dridiau ar gyfer  Gwyl Fwyd a Chrefft orau Cymru. Camwch ar hyd lwybr hudolus Eidalaidd tra'n gwrando ar y corau a'r seindorf leol. Bydd dros gant o stonddinnau amrywiol yn gwerthu ystod eang o gynnyrch megis gwin sbeis poeth, cacennau, cigoedd, cawsiau, gwinoedd yn ogystal a bob math o gynnyrch wedi ei wneud a llaw gan grefftwyr cyfoes Cymreig. Gwyliwch gogyddion enwog yn arddangos ei sgiliau a ddewch i ddysgu ei gyfrinachau a ryseits Nadoligaidd. A pha wyl Nadoligaidd fyddai'n gyflawn heb Sion Corn yn ei ogof? Camwch ar dren y Gwyllt i weld Sion Corn a'i gorachod bach yn y coed.

MANYLION

  • Ffair Fwyd a Chrefftau Portmeirion
  • 02-04 Rhagfyr, 2016 (noder y bydd pebyll a chytiau cael eu rhoi i fyny o 26.11.16)
  • Agor: 10yb - 5yp
  • Tocynnau (Dydd Gwener: Gostyngiadau £4 / Oedolion £5 / Sad-Sul: Pob Oedolyn £6 / Plant: Am ddim ond tocynnau i ogof Siôn Corn yn £3)
  • Prynu ar-lein gyda URL hwn: http://bit.ly/2fyvME2 neu prynu yn y toll ar y diwrnod
  • Am fwy o wybodaeth neu grŵp archebu ffoniwch 01766 772 390
  • Parcio: Ceir: Ar y Safle / Hyfforddwyr a Bysiau: Gollwng cyn Parcio a Theithio

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion