Skip to content

GR6 TOCYNNAU DIWRNOD LLEOL AR WERTH

FN6

Bydd tocynnau dydd lleol ar werth o 8.30am ar ddydd Iau 28/07/2016 ym Mhentref Portmeirion.

Parciwch yn y prif faes parcio cyn symud ymlaen at y tollborth ar gyfer mynediad a chyfarwyddiadau.

Dim ond 4 tocyn (gan gynnwys plant) fydd yn cael ei ganiatáu i bob cartref.

Mae dyraniad cyfyngedig yn golygu y bydd tocynnau’n amodol ar argaeledd.

Bydd angen prawf o gyfeiriad, a bydd angen i chi wybod eich cyfeiriad e-bost.

Tocynnau Dydd Gwener yn costio £ 66 (oedolyn) £ 40 (ieuenctid)

Tocynnau Dydd Sadwrn yn costio £ 77 (oedolyn) £ 50 (ieuenctid)

Tocynnau Dydd Sul yn costio £ 77 (oedolyn) £ 50 (ieuenctid)

Gellir gwneud taliadau drwy arian parod, cerdyn debyd neu gredyd.

Sylwch na fyddwch yn cael eich derbyn i mewn i'r pentref nes 8:30yyb. Mae'r swyddfa docynnau yn cau am 6yyn.

......................................................................................................................................

TELERAU AC AMODAU YN YMWNEUD Â TOCYNNAU LLEOL FN6

Portmeirion Ltd yw'r asiant tocynnau prynu lleol ar gyfer Gŵyl Rhif 6 [FN6]. Nid yw Portmeirion Cyf yn gyfrifol am unrhyw fater sy'n ymwneud a thocynnau lleol.

Dylai pob Telerau ac Amodau sydd yn corfforedig yma cael ei ddarllen yn unol ag amodau a rheoliadau'r FN6. Y mae copïau ohonynt ar gael ar wefan FN6.

Cyfrifoldeb y prynwr tocyn yw ddweud wrth FN6 o unrhyw newid fel enw [au], cyfeiriadau cyswllt, rhifau ffôn neu e-bost.

Cyfrifoldeb y prynwr tocyn yw i wirio yr holl wybodaeth a gyflwynir i FN6 cyn ac ar ôl prynu tocynnau lleol. Os ydych chi wedi gwneud camgymeriad neu sathru unrhyw un o'r telerau ac amodau, ni ellir bob amser yn cael eu cywiro ar ôl eu prynu. Gwiriwch eich cadarnhad e-bost ar ôl derbyn ac cysylltwch FN6 ar unwaith os oes problem.

Nodir, efallai y bydd angen prawf o hawl hunaniaeth a consesiwn.

Dylid cyfeirio pob ymholiad ynglyn FN6 a'ch tocynnau lleol yn cael eu gwneud i'r manylion cyswllt ar http://festivalnumber6.com/tickets-info/

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion