Skip to content

CYNHADLEDD Y CARCHAROR

Dyma achlysur o ddiddordeb i ddilynwyr cyfres arloesol Patrick McGoohan, THE PRISONER, a ffilmiwyd yma, ym mhentre Portmeirion, yn 1966 ac 1967.

"PortmeiriCon" yw'r enw a roddir ar y gynhadledd hon, a gynhelir gan gymdeithas 6of1 ym mhentref Portmeirion. Mae'r gymdeithas wedi cynnal y digwyddiad hwn bron bob blwyddyn ers 1977, ac eithrio 1980, 1999, 2000, 2002 a 2004. Daeth Patrick McGoohan yn Llywydd Anrhydeddus ar y gymdeithas yn 1977 hyd ei farwolaeth yn 2009.

Six of One yw'r clwb cefnogwyr swyddogol ac mae yna aelodau ledled y byd. Mae'r wefan "Portmeiricon" yn darparu gwybodaeth, manylion am y digwyddiadau, a chyfarwyddiadau ar "Y Pentref". Dilynwch y ddolen isod i wybod mwy:

Dyddiad y gynhadledd nesaf yw 15-17 Ebrill 2016

Gwefan Portmeiricon

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion