Skip to content

CYNHADLEDD Y CARCHAROR

Dyma achlysur o ddiddordeb i ddilynwyr cyfres arloesol Patrick McGoohan THE PRISONER a ffilmwyd yma ym mhentre Portmeirion yn 1966 ac 1967.

"PortmeiriCon" yw'r enw a roddir ar y gynhadledd hon a gynhelir gan gymdeithas 6of1 ym mhentref Portmeirion. Mae'r gymdeithas wedi cynnal y digwyddiadau hyn bron bob blwyddyn ers 1977, ac eithrio 1980, 1999, 2000, 2002 a 2004. Daeth Patrick McGoohan yn Llywydd Anrhydeddus ar y gymdeithas yn 1977 hyd ei farwolaeth yn 2009.

Six of One yw'r clwb cefnogwyr swyddogol ac mae yna aelodau ledled y byd. Mae'r wefan Portmeiricon" yn darparu gwybodaeth, manylion digwyddiadau a chyfarwyddiadau ar "Y Pentref". Dilyn y ddolen isod i wybod mwy:

Dyddiad y gynhadledd nesaf yw 17-19 Ebrill 2015

Gwefan Portmericon

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion