Skip to content

Y 6ed Llwybr

"Dim Trugaredd"6th Trail

Mae'r 6ed Llwybr - Dim Trugaredd - yn digwydd ar y 11fed o Ebrill 2015. Bydd i'r ras lwybr o 6cm mewn ardal neilltuedig sydd wedi ei dynodi'n Ardal o Gadwraeth, a bydd yn digwydd ar lwybrau coed y Gwyllt y tu mewn i ffiniau pentref unigryw ac eiconig Portmeirion ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Mae Portmeirion yn bentref poblogaidd gan ymwelwyr yng Ngwynedd, Gogledd Cymru. Cafodd y pentref ei gynllunio a'i adeiladu gan Syr Clough Williams-Ellis rhwng 1925 ac 1975, a hynny yn null pentref Eidalaidd. Mae yn awr yn eiddo i ymddiriedolaeth elusennol.

Mae Portmeirion wedi gweithredu fel lleoliad ar gyfer nifer o ffilmiau a rhaglenni teledu, yr enwocaf oedd Y Pentref yn y gyfres deledu "The Prisoner".

Gan y bydd y ras ar y Sadwrn, rydym, hefyd, yn gobeithio y gall nifer o redwyr a'u teuluoedd aros dros y pethwythnos mewn un o'r lletyai niferus sydd yn yr ardal. Neu pam na rowch anrheg i chi'ch hun, ac aros ym Mhortmeirion ei hun.

 

Ymwelwch a wefyn y 6ed Llwybr am fwy o fanylion neu i gofrestru www.6thtrail.co.uk

Dilynwch 6ed Llwybr ar Facebook a Twitter

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion