Skip to content

HWYL I'R TEULU MEWN LLEOLIAD FFANTASTIG

Events Montage

O gwyliau a ffeiriau bwyd i ddrama a dawns, mae 'na ddigon o bethau i'w gweld, clywed a gwneud ym Mhortmeirion. Cliciwch ar y ddolenni isod am ragor o fanylion.

YR HAF 

Seindorf yr Oakeley Brass Band

AWST

Cwmni Fran Wen

Gweithdy Marmori - Clwb Plant

MEDI

Bwrdd Y Cogydd yn Gwyl Rhif 6

Edrychwch ar bwydlen Bwrdd Y Cogydd yma

Gwyl Rhif 6

HYDREF 

Blithe Spirit 

Calan Gaeaf

TACHWEDD

Noson 1920au Yn Y Castell

RHAGFYR

Rhagfyr 2-4: Gwyl Fwyd a Chrefft

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion