Skip to content

Digwyddiadau

FN6Mae Portmeirion yn falch o groesawu digwyddiadau amrywiol gan gynnwys Gŵyl Rhif 6, Penwythnos y Prisoner a Gŵyl Fwyd a Chrefft Portmeirion.

Bydd Portmeirion hefyd yn croesawu nifer o berfformiadau, cyngherddau ac arddangosfeydd yn ystod y tymor.

Dilynwch y dolennau isod i gael rhagor o fanylion am y digwyddiadau yma:

GŴYL RHIF 6

GŴYL FWYD A CHREFFT  

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion