Skip to content

HWYL I'R TEULU MEWN LLEOLIAD FFANTASTIG

Events Montage

O gwyliau a ffeiriau bwyd i ddrama a dawns, mae 'na ddigon o bethau i'w gweld, clywed a gwneud ym Mhortmeirion. Cliciwch ar y ddolenni isod am ragor o fanylion.

YR HAF Seindorf yr Oakeley Brass Band

MEDI Gwyl Rhif 6

HYDREF Blithe Spirit 

RHAGFYR Ffurflen Gais Ymddangos Yn Y Gwyl Fwyd a Chrefft

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion