Skip to content

Cliciwch isod i ddarllen ein llyfryn digwyddiadau 2017

Prynnu Tocynnau ar gyfer

Geraint Jarman                   Chwefror 18ed 2017

Noson Beatles                     Mawrth 24ain 2017

The Vapors                          Rhagfyr 9fed 2017

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion