Skip to content

Pecyn Awel yr Hâf

Teimlwch fywiog ac wedi ymlacio'n yn llwyr gyda'n Pecyn Haf newydd ffres o'r Sba Môr Forwyn.Logo with text

 

 

Mae ein pecyn Awel yr Hâf yn cynnwys llety dros nos, pryd nos naill ai yn y bwyty'r Gwesty Portmeirion neu Castell Deudraet, Brecwast Cymreig llawn a hefyd £ 65.00 i'w defnyddio tuag at driniaethau ar y rhestr driniaeth y Sba

 

 

 

 

Stafelloedd Pentref neu Stafell Dwbl yn y Castell: £280.00
Swit Pentref, Swit neu Stafell Foethus yn y Castell, Stafell Dwbl neu Twin yn y Gwesty: £295.00
Swit y Paun / Pen y Twr: £325.00

 IMG_therapyroom3

Prisiau am y  ystafell y noson ar gyfer ddau o bobl yn rhannu, gan gynnwys cinio *, gwely, brecwast a TAW.

* Lwfans Spa yw £ 65.00 ni waeth faint o ddyddiau yn cael eu trefnu - unwaith y bydd wedi cael ei ddefnyddio, bydd y Spa dderbyn taliad am unrhyw beth y tu hwnt i'r lwfans, neu unrhyw daliadau ychwanegol yn cael ei gosod ar eich cyfrif ystafell ac setlo gyda'r dderbynfa wrth gadael.

* lwfans cinio £ 38.00 y person (ar gael i'w defnyddio yn yr ystafell fwyta Gwesty a Castell Deudraeth .

* Cysylltwch â'r Mermaid Spa ar 01766 772444 neu e-bostiwch hello@portmeirionspa.co.uk i sicrhau amser y driniaeth chyfleus.Mae'r cynnig Haf ar gael o 1 Mai tan 14 Gorffennaf

 

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion