Skip to content

Croeso i Mermaid Portmeirion Spa

Spa LogoCroeso i Spa Môr-Forwyn Portmeirion

Mae Spa Môr-forwyn Portmeirion yn arbenigo mewn triniaethau o safon uchel sy'n adleisio hud a lledrith y lle.

Mae Spa Môr-forwyn Portmeirion yn lle i'r enaid gael llonydd ac ysbrydoliaeth.

 

Rhestr Triniaeth y Sba

Profwch driniaethau harddwch naturiol, iach sy'n seiliedig ar gynhyrch dihalog.

Mae Aromatherapyddion Holistig profiadol y Spa yn trin deunyddiau pur heb eu prosesu.

60 mins

Mae pob triniaeth yn cael ei deilwra ar gyfer yr unigolyn gan ddefnyddio cynhwysion organig.

Mae'r rhan helaethaf wedi eu cyflenwi'n lleol gan gynnwys olewau hanfodol organig ac olew had ffrwythau organig wedi ei oer-wasgu.

Daw'r gwymon llawn mwynau o Iwerddon a'r clai therapiwtig o Ffrainc. 

Mae Spa Môr-forwyn Portmeirion yn harneisio pŵer Aromatherapi olewau hanfodol, sy'n dylanwadu ar y biogemegau a'r hormonau yn y corff.

Lobby

Mae'n effeithio arnynt trwy leihau lefelau straen a hwyluso iechyd drwy gydbwysedd o systemau'r corff.


Wedi'r driniaeth byddwch yn teimlo'n gyflawn ac wedi ymlacio ar ôl eich triniaeth foethus iach. Mae triniaethau unigryw aromatig yn cael eu creu ar ôl ymgynghoriad â'ch therapydd sy'n creu cymysgeddau unigol a thriniaethau unigryw ar gyfer eich anghenion.

Tretiwch eich hun i un o'n triniaethau naturiol ac organic

Archebwch driniaeth a chael un arall am hanner pris - i chi neu dewch â ffrind!

RoomTRINIAETHAU ADRAN A;

* Triniaeth Tylino Aromatherapi wedi ei Addasu'n Arbennig i Chi 
* Aroma-dylino Cerrig Poeth 
* Triniaeth Wyneb Smwddi Aromatig a Ffres 
£ 55 yr un neu ddau am £ 82.50 
Cyf. 500075

 

£85 100mins

TRINIAETHAU ADRAN B:

* Tyliniad Pen Môr India 
* Tyliniad Dwys i'r Cefn 'Tonnau'r Môr' 
* Sba Traed Aromatig ac Aromatig ar gyfer tylino 
£ 35 yr un neu ddau am £ 52.40 
Cyf 500,076 

I Archebu ffoniwch 01766 722 444


Edrychwn ymlaen i'ch croesawu am driniaeth ymlaciol iach.Ewch i'n gwefan i gael manylion am ein triniaethau wedi'u teilwra i'r unigolyn a'n triniaethau gwallt a harddwch organig. 

Mae'r cynnig ar gael tan 20/7/2011 heblaw adeg gwyliau ysgol. Mae ein triniaethau'n cynnwys mynediad am ddim i bentref Portmeirion. 


Logo with textMae'r cynnig yn amodol ar argaeledd a gellir ei ddiddymu ar unrhyw adeg. Un cynnig arbennig i bob archeb. Y driniaeth rataf fydd yn hanner pris. 

 

 

Dilynwch y Sba ar Facebook

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion