Skip to content

Pecyn Tegeirian

OrchidGwesty Portmeirion
Cynllun Priodas Tegeirian

 

 

 

Llogi Ystafell Seremoni Sifil Neuadd Ercwlfff

Derbyniad Tegeirian gyda danteithion

Gwledd Briodas Tegeirian yn y Gwesty  gan gynnwys coffi a melysfwyd

Detholiad Gwinoedd Tegeirian (1/2 potel yr un)

Dŵr llonydd a byrlymus i bob bwrdd

Gorchuddion cadeiriau i Neuadd Ercwlfff

Bwffe Nos Tegeirian

Swît Foethus yn y Pentref i'r Pâr Priod

20% oddi ar bris G a B, 1 - 15 llofft, un noson 

£150 i'w wario yn Sba Môr-forwyn Portmeirion

Cyfle i flasu'ch dewis o'r fwydlen a'r gwinoedd 

 

Tach - Maw  £6995.00 i 60 o westeion
Ebr - Hyd  £7995 i 60 o westeion

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion