Skip to content

Pecyn Jasmin

JasmineGwesty Portmeirion
Cynllun Priodas Jasmin

 

 

 

 

 

Llogi Ystafell Seremoni Sifil Neuadd Ercwlfff

Derbyniad Jasmin gyda danteithion

Gwledd Briodas Jasmin yn y Gwesty

gan gynnwys coffi a melysfwyd

Detholiad Gwinoedd Jasmin (1/2 potel yr un))

Dŵr llonydd a byrlymus i bob bwrdd 

Gorchuddion cadeiriau i'r Wledd Briodas

Gorchuddion cadeiriau i Neuadd Ercwlfff

Bwffe Nos Jasmin

Swît Orau'r Gwesty i'r Pâr Priod

20% oddi ar bris G a B, 1 - 15 llofft, un noson

Telynor Portmeirion, Dylan Rowlands ar gyfer y seremoni a derbyniad diodydd

£200 i'w wario yn Sba Môr-forwyn Portmeirion

Cyfle i flasu'ch dewis o'r fwydlen a'r gwinoedd  

 

Tach - Maw  £8995.00 i 60 o westeion
Ebr - Hyd  £9995 i 60 o westeion

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion