Skip to content

Gwinoedd

Champagne weddingY Derbyniad

Gallwn drefnu derbyniad i'ch gwesteion gyda'ch dewis o ddiodydd a danteithion o'r gegin naill ai ar y lawnt o flaen y gwesty neu yn y gwesty. Gellir trefnu defnydd preifat o'r lawn os  dymunir.

Rydym yn cynnig dewis o fwydlenni ar gyfer y wledd briodas, a phob un yn cael ei pharatoi gyda'r gofal disgwyliadwy.  Rhowch wybod os oes unrhyw anghenion bwyd arbennig a byddwn yn hapus i'w cynnwys.

Bydd ein gweinydd gwin yn falch i gynnig syniadau am winoedd a Siampaen neu win byrlymus addas  i ddathlu'r achlysur. 

 

 

 

 

.

 

 

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion