Skip to content

Defnydd Preifat Castell Deudraeth

Wedding Castell 240sqwarCastell Deudraeth
 

Hoffech chi briodi mewn Castell? Beth am logi Castell Deudraeth i'ch priodas yn unig am ddiwrnod a noson? 

 

Mae'r cynllun yma'n cynnwys pob un o'r 11 llofft yn y Castell, y gerddi oddi amgylch a'r holl adnoddau. 

 

Gellir ychwanegu gwasanaethau Sba Môr-forwyn Portmeirion.

 

Gellir tynnu lluniau oddi amgylch y Castell a thu mewn (ac yn y pentref ar ôl 2.30 yh).

 

Llety am ddim i'r Briodferch

 

 

Cynllun defnydd preifat

 

50 gwestai ac 11 llofft:

 

Prif Dymor (Ebr-Hyd):          £6995

 

Tymor Tawel (Tach-Maw):             £5995

 

Derbyniad ar y lawnt neu tu mewn ar gyfer 50 gyda Prosecco, Pimms neu Bucks Fizz.

 

Hanner potelaid o Sangiovese Terra Forti / Chardonnay y pen a gwledd briodas 3 chwrs ar gyfer 50

 

Gwydraid o Prosecco Jeio ar gyfer llwncdestun i'r pâr  priod

 

Bwffe nos Castell Deudraeth ar gyfer 50

 

Disgo, gwasanaeth bar 24 awr a brecwast i'r rhai sy'n aros

 

 

Gwestai arall, Prif Dymor:  £70

 

Gwestai arall, Tymor Tawel:          £65

 

Prisiau'n cynnwys TAW

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion