Skip to content

Pen y Bwau, un o fflatiau hunan-arlwyo pentref Portmeirion

UPPERARCHESsnow -258Cysgu 3

Llofft Ddwbl                                   Llofft Sengl

Ystafell Fwyta                                   Cegin

Lolfa                                                 Ystafell Ymolchi

Lleoliad

Drws nesaf i Neuadd y Dref a chyferbyn bwthyn y Drindon ynghanol y pentref. Golygfa o ganol y pentef. Lle parcio y tu allan. Grisiau tu allan.

Cynllun llawr pdf
1 of 8

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion