Skip to content

Môr-forwyn, un o fythynnod hunan-arlwyo pentref Portmeirion

13 MermaidCysgu 4

Dwy ystafell wely 'twin' i fyny'r grisiau                       Lolfa

Dwy ystafell ymolchi  (un lawr grisiau a'r llall i fyny'r grisiau)                         

Cegin - Ystafell Fwyta

Lleoliad

Ynghanol un y pentref, wedi'i amgylchynu gan lawntydd a llwybrau. Golgfeydd o'r pentref. Lle parcio ar Sgwar y Gyfarchfa. Nid oes gardd breifat i'r bwthyn hwn.

Cynllun llawr pdf

 

 

1 of 7

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion