Skip to content

Belfedir (lle i 6)

Beldveder -outside -backCysgu 6

Ystafell gyda dau wely                            Ystafell Ddwbl

Dwy Ystafell Sengl (1 ar llawr isaf)          Cegin - Ystafell Fwyta

Dwy ystafell ymolchi (un ar y llawr gwaelod) Teras tu allan

Lleoliad

Wedi ei leoli yn ran uchaf y Pentref, gyda golygfeydd dros y traeth. Mae man parcio Belfedir y tu allan i'r drws ffrynt. Mae yna ddrws ochr o'r lolfa i deras bychain. Mae llwybr i ganol y Pentref i lawr rhediad o risiau gerllaw Ty Pont.

Pdf o'r cynllun llawr           
1 of 10

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion