Skip to content

Ail Gogydd

Ail Gogydd - Castell Deudraeth Portmeirion

Mae hwn yn gyfle cyffrous i Ail Gogydd creadigol a brwdfrydig i ymuno â thîm cegin broffesiynol dan reolaeth Steven Rowlands, ein Prif Gogydd. Byddwch yn cynorthwyo gyda rhediad effeithiol y gegin, yn meddu sgiliau coginio uchel a bod a'r gallu i weithio o fewn bob adran o'r gegin. I wneud cais bydd angen i chi fod gydag angerdd, dawn a dychymyg tuag at fwyd. Byddwch yn gweithio mewn gwesty rhagorol sydd ag enw da am ei fwyd mewn bwyty steil brasserie sydd hefyd yn gwasanaethu  achlysuron a phriodasau prysur yno. Byddem yn hapus i dderbyn ceisiadau gan Uwch Chef de Partie cryf sy'n teimlo yn barod ar gyfer y cam nesaf yn eu gyrfa, yn ogystal â'r rhai sydd eisoes yn gweithredu yn y math yma o swydd.


Am ragor o fanylion cysylltwch â'r Adran Adnoddau Dynol, Portmeirion Cyf, Minffordd, LL46 6ET Gwynedd, ffôn - 01766 772320 / 772369, neu e-bostiwch eich CV at - swyddi@portmeirion.cymru

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion