Skip to content

Swyddi

Gwesty Portmeirion

Nid oes gennym swyddi i'w llenwi ar hyn o bryd, os hoffwch yrru eich CV draw am gysidraeth am unrhyw swyddi a ddaw yn y dyfodol, yna gyrrwch i'r adran Personel (manylion cyswllt isod)

POLISI DWYIEITHIOG Y CWMNI

Arddelwn bolisi dwyieithog sy'n rhoi statws cyfartal i'r Gymraeg a'r Saesneg ac mae llawer o'n swyddi yn gofyn am sgiliau dwyieithog. Mae Portmeirion yn gyflogwr cyfle cyfartal.

Llawlyfr Staff

Swyddi ar Gael

CYSYLLTU

Gareth Evans (Rheolwr Personel)

Portmeirion Cyf
LL48 6ER 
Ffôn 01766 772320 
Ebost: gareth@swyddfa.co.uk


Ellen Roberts (Cynorthwy-ydd Personel)

Portmeirion Cyf
LL48 6ER 
Ffôn 01766 772369 
Ebost: ellen@swyddfa.co.uk

Portmeirion Cyf / Siopau Portmeirion Cyf

Llawlyfr Staff 

Mae'r llawlyfr staff wedi ei greu i roi gwybodaeth i chi ynglŷn a materion staff a materion sy'n gysylltiedig a'r cwmni, gan gynnwys polisïau adnoddau dynol, ymarferion a dulliau gweithredu.

Mae'r Llawlyfr Staff yn cyflwyno gwybodaeth bwysig ynglŷn a'ch cyflogaeth gyda'r Cwmni. Fe'i gynlluniwyd fel llyfryn canllawiau ar gyfer aelodau staff i gyd.  A fyddech gystal a'i ddarllen yn ofalus ac mewn cydgysylltiad gyda'ch Datganiad o Delerau ac Amodau Gwaith.

Mae'r Llawlyfr Staff wedi ei rannu'n bedwar darn:

1.    Telerau ac Amodau Gwaith
2.    Polisïau a gweithdrefnau cytundebol
3.    Polisïau a gweithdrefnau di-gytundebol
4.    Polisi Iechyd a Diogelwch

Lawrlwytho pdf o'r Llawlyfr Staff

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion