Skip to content

Cysylltu â ni

Portmeirion, 

Minffordd, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6ER

Ffôn: - 01766 770000

Ffacs: - 01766 770300

 

Ymholiadau Tollborth

Uniongyrchol: - 01766 772311

ebost: - toll@portmeirion-village.com


Ymholiadau Aros a Bwyty

Ffôn - 01766 772300 neu 01766 772440

ebost: -  gwesty@portmeirion-village.com

 


Gwesty Portmeirion

 
Priodasau, Cynhadleddau a Busnes
Delyth Wyre, Rheolwraig Gwerthu

Ffôn: - 01766 772337 

Symudol: -  07811 081267

ebost: - mailto: delyth@portmeirion-village.com

 

Desg Croeso

Sara Hughes, Rheolwraig Incwm

Ffôn: - 01766 772440

ebost: - mailto: sara.hughes@portmeirion-village.com

Ffilmio, Ffotograffiaeth a Ymweliadau y Wasg:

Meurig Jones, Rheolwr Atyniad

Ffôn: - 01766 772306

Symudol: -  07795 294825

ebost: - meurig@portmeirion-village.com/ press@portmeirion-village.com


Porthorion

Glyn Davies, Pennaeth Porthorion

Ffôn: - 01766 772392

Symudol: - 07816 277769

ebost: - mailto: glyn.davies@portmeirion-village.com


Cadw Ty a Eiddo Coll

Rhian Roberts, Pennaeth Cadw Ty

Ffôn: - 01766 772322

Symudol: - 07799 662700

ebost: - rhian@portmeirion-village.com

Gerddi ac Adeiladau

Gwynedd Roberts, Rheolwr y Gerddi

Ffôn: - 01766 772450

Symudol: -07833 765030

ebost: - gwynedd.roberts@portmeirion-village.com

Desg Croeso

Sara Willoughby, Arolygwraig y Ddesg Croeso

Ffôn: - 01766 772440

ebost: - sara.willoughby@portmeirion-village.com


Cysylltiau Eraill


Swyddfa Werthu

01766 772324 / 772301 / 772300 - stay@portmeirion-village.com


Desg Croeso Gwesty

01766 772440 / 772392 - gwesty@portmeirion-village.com


Castell Deudraeth

Nia Francis, Rheolwraig Blaen Ty

Fôn: -01766 772400

ebost: - nia@portmeirion-village.com


Cysylltiadau Pentref


Archebion Bysiau


Meurig Jones, Rheolwr Atyniad
Ffôn: - 01766 772311

ebost: -meurig@portmeirion-village.com

 

Neuadd y Dref a Neuadd Ercwllf


Sian Jones, Rheolwraig Arlwyo Neuadd y Dref

Ffôn: - 01766 772312

ebost: - sian.jones@portmeirion-village.com / neuadd@portmeirion-village.com

 

Caffi Glas

Ffôn: - 01766 772340

ebost: - caffiglas@portmeirion-village.com

 

Siopau Portmeirion Cyf

Sian Llywelyn, Rheolwraig Gyfarwyddwraig

01766 772325


Llywela Davies, Rheolwraig Cyffredinol

01766 772352


Eurona Williams, Rheolwraig Cyfrifon

01766 770774

siopau@portmeirion-village.com

Gweinyddiaeth

Marchnata & Cysylltiadau Cyhoeddus

Galwch Penny Fray, Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata ar 01766 772412 neu E-bost penny.fray@portmeirion-village.com.

Nodwch fod polisi ein cwmni yn ofynnol fod cyfleoedd gwerthu marchnata angen i'w yrru drwy e-bost ar marketing@portmeirion-village.com. Nid ydym yn gallu prosesu galwadau ffôn ynglŷn â gwerthu marchnata.


Rheolaeth

Robin Llywelyn, Rheolwr Gyfarwyddwr

Ffôn: - 01766 772321

Symudol: - 07836 687758

ebost: - robin@portmeirion-village.com

Ian Roberts, Cyfarwyddwr Cyfrifon

Ffôn: - 01766 772315

ebost: - ian@portmeirion-village.com

Gareth Evans, Rheolwr Personél

Ffôn: - 01766 772320

ebost: -gareth@portmeirion-village.com

Ellen Roberts, Cynorthwraig Personél

Ffôn: - 01766 772369

ebost: - ellen@portmeirion-village.com

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion