Skip to content

Teras a bwyty y Gwesty

Portmeirion Bar 1

Mae gennym fwyty lolfa a theras ar gael amser cinio dydd Llun i dydd Sadwrn.

Nodwch nid oes mynediad am ddim i'r pentref. Os hoffech chi bwrd yn y Bwyty mae hyn yn iawn ond y bwydlen lolfa fydd yn cael ei weini.

Ma tocyn aelodaeth blwyddyn yn rhoid mynediad anghyfyngedig i'r pentre ac ar gael o'r Ganolfan Groeso am £20.00

Mae Castell Deudraeth ar y lôn i mewn i'r pentre yn cynnig fwydlen anffurfiol ac mynediad am ddim gyda 2 gwrs neu fwy. Arhebion yn uniongyrchol ar 01766 772400 neu trwy ebôst castell@portmeirion-village.com

Mae gennym fwydlen 3 cwrs ar gyfer Cinio Sul. Archebion yn angenrheidiol ac yn gynnwys mynediad am ddim i'r pentre.

Nodwch yn garedig ar adegau mae'r Gwesty yn cynnal priodasau dros y penwythnos ac ar adegau hon, ni fydd y Bwydlen Teras ar gael. Cysylltwch y Gwesty'n uniongyrchol ar 01766 772440

Nid oes gennym unrhyw reolau ynglyn â gwisg yn y bwyty. Gwisgwch fel y teimlwch sy'n gweddu i'r achlysur.

Rhif ffôn uniongyrchol y gwesty yw 01766 772440 neu ebostiwch gwesty@portmeirion-village.com

 

 

Bwydlen A La Carte y Gwesty

Esiampl o Fwydlen Table d'Hote y Gwesty

Bwydlen Lolfa a Theras y Gwesty

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion