Skip to content

BWYTEWCH, YFWCH A BYDDWCH YN LLAWEN

Festive Lunch Menu

Pryd tri chwrs ag elfennau nadoligaidd o £25yp

Mae bwyty arobryn Gwesty Portmerion yn ddigon o sioe yn ystod y dathliadau Nadolig, a mae’r fwydlen ym mis Rhagfyr yn siwr o fod at ddant pawb, o eog wedi’u halltu gyda salad Waldor a emylsiwn siarcol i frest a coes twrci gyda cyfwydydd traddodiadol. A mae’r opsiynau llysieuol yr un mor uchelgeisiol; risoto pwmpen a saets gyda madarch shitake wedi’i ffrio yn ysgafn a hadau wedi’i tostio cyn gorffen gyda poset grawnffrwyth gyda sorbet oren a bisgedi llugaeronen a nytmeg.

Mae cinio tri chwrs Gwesty Portmeirion gyda choffi, mins peis a gwydraid o win cynnes yn costio £25yp. I weld y fwydlen lawn, cliciwch yma.

Mae bwydlen Brasserie Castell Deudraeth o £23. Cliciwch yma i lawrlwytho.  

Trefnu parti Nadolig neu ginio Nadolig? Cliciwch yma

I archebu, cysylltwch â’r Gwesty ar 01766 772440 neu dderbynfa’r Castell ar 01766 772400. Ar gyfer partion, galwch 01766 772 337 neu ebostiwch delyth@portmeirion-village.com.

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion