Skip to content

Cinio Canol Dydd a Te Prynhawn

Ymunwch â ni ar y Teras gyfer Cinio canol dydd neu Te Prynhawn .

Ymlacio ar ein teras hardd amgylchwyd gan golygfeydd ysblennydd o'r Aber Dwyryd a Mynyddoedd Rheinogau . Cymerwch amser i ymlacio yn harddwch Portmeirion. Bydd gwesteion yn mwynhau profiad tê prynhawn bythgofiadwy , gan gynnig te neu goffi , brechdanau bys cain , Bara Brith Cymreig gyda Menyn Cymreig, hufen tolch a Sgon a detholiad o te danteithion blasus .  

Rydym hefyd yn cynnig Te Prynhawn Dathlu sy'n cynnwys gwydraid o Prosecco neu Bellini adfywiol . Bydd ein staff yn gwrtais a gofalgar wrth law i greu profiad perffaith i ddathlu unrhyw achlysur arbennig.

Manteisiwch ar y cynnig hwn ac yn trin eich gwesteion i brynhawn bythgofiadwy.

Cinio canol dydd ar gael o 12.00yh - 2.00yh (12:30yh - 2:30yh ar ddydd Sul)

Te Prynhawn ar gael o 2.00yh - 4.30yh (3.30yh - 5.00yh ar ddydd Sul)

Nodwch yn aml mae gennym partïon priodas yn y gwesty ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn ac ar yr adegau hyn, ni fydd y fwydlen lolfa a Te phrynhawn ar gael . Ffoniwch 01766 772440 i wirio. 

Nid yw Castell Deudraeth yn bellach yn gwneud te prynhawn. 

**Nid yw bwyta yng Ngwesty Portmeirion ar gyfer Cinio Canol dydd neu Te Prynhawn yn cynnig mynediad am ddim i'r Pentref (heb taleb arbennig). Beth am ystyried dod yn un o'n cyfeillion Portmeirion ac cofrestru am Docyn Blynyddol Portmeirion sy'n rhoi mynediad diderfyn i Bortmeirion ar unrhyw ddiwrnod ein bod yn agored i'r cyhoedd. Mae'r tocyn blynyddol ar gael am bris arbennig o £20 y pen i oedolyn a £10 y pen i blentyn**

Bwydlen Lolfa a Theras

Bwydlen Te Prynhawn

Bwydlen Cinio Dydd Sul


 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion