Skip to content

Caffi'r Angel Ices

Staff Caffi 'r AngelBLAS O'R EIDAL MEWN NES ARDAL

Agorodd Portmeirion gelateria Eidalaidd ei naws ddydd Gwener 11 Ebrill 2014. Mae Caffi'r Angel yn cynnig detholiad dyddiol o hufen iâ cartref wneud ei wneud yn ffres ar y safle gyda llefrith a hufen lleol a gyflenwir gan Hufenfa De Arfon

Gwnaed y datblygiad yn bosibl gyda chymorth Cynllun cymorth buddsoddi mewn twristiaeth Croeso Cymru a hynny wedi creu chwech swydd lawn amser sy'n ymwneud yn uniongyrchol â chynhyrchu gelato.

TondaAm y tro cyntaf mae'r pentref yn gallu cyflwyno gwir flas gelato'r Eidal yn y pentref Eidalaidd ei naws ar lannau'r Traeth Bach.  Gyda glasaid o Prosecco ac efallai damaid o bitsa cartref o'r Caffi Glas dyma greu awyrgylch Fenetsia neu Rufain yng ngogledd Meirionnydd.

Mae'r gelato yn cael ei weini ar gornedau waffle siwgr gan ddefnyddio sbatwla i'w lunio i'r siâp cywir yn y dull Eidalaidd.

Gan fod Gelato'n cael ei gorddi'n ara deg mae'r  cynnyrch yn ddwysach na hufen iâ arferol oherwydd nad oes cymaint o aer yn cael ei chwipio i mewn i'r gymysgedd .

Byrddau Tu Mewn Caffi 'r AngelMae hefyd yn cynnwys llai o fraster na hufen iâ a hynny'n gwella'r blas ac yn ei wneud yn iachach peth.


Daw enw Caffi'r Angel o'r adeilad lle mae o wedi ei leoli sef bwthyn Angel, un o'r tai cyntaf i'w godi yma gan Clough Williams- Ellis ar ôl iddo brynu'r lle yn 1925.

Mae'r siop lyfrau oedd ar y safle o'r blaen wedi ei ail leoli dros y stryd mewn adeilad o'r enw y Bwâu.

Tair Chwaer Yn Dewis O 'r TondaNid gelato'n unig sy'n cael ei gynnig yng Nghaffi'r Angel. Mae yma far espresso gyda teisennau, cacennau a gateaux ac mae yma far gwin gyda dwsin o winoedd Eidalaidd ar gael fesul gwydraid gan gynnwys Prosecco am £4.50 y gwydraid.

Mae'r holl offer cynhyrchu wedi eu cyflenwi gan Carpigiani, un o'r prif gwmnïau offer hufen iâ ledled y byd.

Cynllunwyd diwyg mewnol y gelateria gan Sian Llywelyn. Gwnaed y meinciau lledr a'r paneli dur sglein a drychoedd gan Benchmark. Gwyn, dur sglein a gwyrdd golau ydi'r prif Tu Allan Caffi 'r Angelliwiau. Llechi duon Ffestiniog ydi'r llawr. Gwnaed yr holl waith adeiladu gan gwmniau lleol.

Mewnforwyd trol hufen iâ o'r Eidal a elwir 'carrettino' er mwyn gwerthu gelato ar gwrt y Gyfarchfa gerllaw.

Bydd Caffi'r Angel ar agor bob dydd gydol y flwyddyn.

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion