Skip to content

Bwyty Gwesty Portmeirion

Mae Gwesty Portmeirion yn cynnig fwydlen lolfa anffurfiol yn ystod amser cinio ddydd Llun iDining Room From Stairs ddydd Sadwrn.Nid oes angen cadw lle am lai na 6 o bobl.

Mae'r bwydlen amser cinio yn cynnig amrywiaeth o brydau ysgafn, gan gynnwys brechdanau a ciabatta yn ogystal â phrydau mwy.Mae'r fwydlen yn cynnwys dewis o gynnyrch lleol ffres a thymhorol.

Mae'r Gwesty yn cynnig Cinio Dydd Sul 3 cwrs. Mae angen archebu lle ac mae hyn yn cynnwys mynediad i'r pentref os ydych yn darparu eich cyfeirnod bwcio yn y tollborth. Rhaid i bob archeb di-breswyl cael ei gadarnhau drwy ddarparu manylion cerdyn credyd neu ddebyd. Nodwch fod unrhyw canslo a wnaed yn llai na 24 awr cyn eich amser neilltuedig, codir £10 y person tâl am ganslo, ar y manylion cerdyn a ddarperir. Codir tâl o £45 y pen os bydd diffyg troi fyny.

O 6.30yh tan 9.00yh mae'r Gwesty'r cynnig bwydlen Flasu a table d'hôte .

Cafwyd Ystafell Fwyta Gwesty Portmeirion ei hadeiladu gan Clough Williams-Ellis yn 1931 fel estyniad gromliniol at y brif gwesty, yn edrych dros yr aber. Mae gan yr ystafell fwyta ddwy rhosed gan yr AA.

 

 Portmeirion Bar 1

Ein Prif Cogydd 

Prif Gogydd Mark Threadgill yn arwain tîm o 14 yng Ngwesty Portmeirion . Mae Mark  wedi creu bwydlen sy'n rhoi tro cyfoes i arddull glasurol .  Fe gafwyd y Bwyty ei hailgynllunio gan Terence Conran yn 2005. Mae'r Ystafell Fwyta ar agor ar gyfer brecwast bob dydd ac mae ganddo bwydlen lolfa a theras ar gael yn ystod y dydd , yn ogystal â chinio bob nos . Cinio Dydd Sul traddodiadol yn cael ei wasanaethu o 12.30yh i 14:30yh. 


Ystafell Fwyta Preifat

Mae genym Ystafell Fwyta Preifat ymhen draw y brif Bwyty ar gyfer cinio neu swper i westeion breswyl a ddi brewsyl. Gall yr ystafell fwyta breifat cynnwys 20 ar un bwrdd mawr neu 30 ar tri bwrdd o 10. Mae'r ystafell wydr yn cael ei defnyddio ar gyfer achlysuron preifat llai hyd at 12 o bobl mewn un bwrdd crwn . Mae'r tîm Gwerthiant wrth law i helpu gyda threfniadau unwaith y byddwch wedi gwneud eich archeb

Bwydlen Cinio Sul y Gwesty

Bwydlen Table d'Hote Gwesty Portmeirion

Bwydlen Flasu Gwesty Portmeirion

Cyflwyniad i Fwydlen Blasu Gwesty Portmeirion

Rhestr Gwinoedd Gwesty Portmeirion

 

 

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion