Skip to content

Brasserie Castell Deudraeth

B.Evans Castell HallMae Castell Deudraeth yn cynnig tocyn mynediad am ddim i bentref Portmeirion i bawb sy'n dewis o leia dau gwrs yn ystod amser cinio (cwrs cynta a phrif gwrs neu brif gwrs a phwdin ond ddim yn cynnwys prydau ysgafn a brechdanau). Mae yma fwydlen i blant hefyd. Bydd elerau ac amodau yn berthnasol.

Bydd cinio ar gael o hanner dydd tan 2.00 y pnawn bob dydd. Bydd coffi, te a brechdannau ar gael drwy'r pnawn. Bydd cinio nos ar gael o 6.30 gyda'r nos tan 9.00 o'r gloch bob noson.  Cinio Sul ar gael rhwng 12.00 a 2.30pm. 

Nid yw'r castell yn gwneud te prynhawn bellach.

Cysylltwch â Rheolwraig y Bwyty, Anwen Hughes a'r tim. Edrychwn ymlaen ymlaen i'ch croesawu'n fuan.

Jpg 51 C. Table With SeafoodDoes dim rhaid i chi gadw bwrdd ymlaen llaw, ond mae croeso ichi wneud hynny os ydych chi isio bod yn siwr o'ch lle ar adegau prysur (yn ystod gwyliau ysgol, ar bnawniau Sul, neu nosweithiau Gwener a Sadwrn). Rhowch alwad i'r Castell ar 01766 772400. Os ydach chi'n cyrraedd ar hap a damwain mi wnawn ni wastad ein gorau glas i gael lle ichi ond wrth gwrs ar adegau gall hyn olygu rhywfaint o oedi.


Bydd Prif Gogydd y Castell yn seilio'u fwydlen ar gynnyrch ffres lleol gan gynnwys cregyn bylchog, wystrys o arfordir Sir Fon, cig eidion o Ben Llyn a chig oen o ffermydd Penllyn o gwmpas y Bala.

Castell BwytyMae'r awyrgylch yn anffurfiol gyda naws gyfoes a pan fydd y tywydd yn ffafriol gellir dewis bwyta yn yr ardd.

Mae dros 40 o winoedd a rhai ar gael fesul gwydraid o'r rhestr, rhesymol eu pris sy'n cynnwys Siampaen Portmeirion. Mae yna restr coctel helaeth hefyd a choffi o'r peiriant espresso.

Lawrlwytho Copi o Fwydlen

Bwydlen Castell Dydd a Nos

Bwydlen Castell Cinio Sul

Rhestr Gwin a Diodydd 

Bwydlen Te Prynhawn

Bwydlen Plant

Bydd y Castell yn cau 02.01.17 ac yn ail agor i swper ar 13.01.17. Am unrhyw wybodaeth yn ystod yr amser yma galwch 01766 770000

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion