Skip to content

Brasserie Castell Deudraeth

B.Evans Castell Hall
Mae Castell Deudraeth yn cynnig tocyn mynediad am ddim i bentref Portmeirion i bawb sy'n dewis o leia dau gwrs (cwrs cynta a phrif gwrs neu brif gwrs a phwdin). Mae yma fwydlen i blant hefyd.

Bydd cinio ar gael o hanner dydd tan 2.30 y pnawn bob dydd. Bydd coffi, te a brechdannau ar gael drwy'r pnawn. Bydd cinio nos ar gael o 6.30 gyda'r nos tan 9.30 o'r gloch bob noson.

Cysylltwch â Rheolwraig y Bwyty, Anwen Hughes a'r tim. Edrychwn ymlaen ymlaen i'ch croesawu'n fuan.

Jpg 51 C. Table With SeafoodDoes dim rhaid ichi gadw bwrdd ymlaen llaw, ond mae croeso ichi wneud hynny os ydych chi isio bod yn siwr o'ch lle ar adegau prysur (yn ystod gwyliau ysgol, ar bnawniau Sul, neu nosweithiau Gwener a Sadwrn). Rhowch alwad i'r Castell ar 01766 772400. Os ydach chi'n cyrraedd ar hap a damwain mi wnawn ni wastad ein gorau glas i gael lle ichi ond wrth gwrs ar adegau gall hyn olygu rhywfaint o oedi.


Bydd Prif Gogydd y Castell, Mark Muscroft yn seilio'u fwydlen ar gynnyrch ffres lleol gan gynnwys cimychiaid, crancod a chregyn bylchog o Ben Llyn, wystrys o arfordir Sir Fon, cig eidion o Ben Llyn a chig oen o ffermydd Penllyn o gwmpas y Bala.

LobsterMae'r awyrgylch yn anffurfiol gyda naws gyfoes gyda dau fwyty, y naill ar gyfer ysmygwyr a'r llall yn ddim ysmygu. Pan fydd y tywydd yn ffafriol gellir dewis bwyta yn yr ardd.

Mae dros 40 o winoedd ar gael fesul gwydraid o'r rhestr o gant o winoedd rhesymol eu pris sy'n cynnwys Siampaen Portmeirion. Mae yna restr coctel helaeth hefyd a choffi o'r peiriant espresso.

 

Bwydlen Canol Dydd

Bwydlen Cinio Nos

Bwydlen Cinio Sul 

 

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion