Skip to content

Bwytewch, mwynhewch a byddwch lawen yng Ngwyl Bwyd a Chrefft Portmeirion

Venue Details

Portmeirion


FOOD FESTIVAL

O deuwch ffyddloniaid i ddathlu cynnyrch lleol a mwynhau arddangosfeydd coginio byw, cerddorion ac artistiaid Cymreig. Dyma beth yw Gwyl Nadoligaidd Gymreig ym Mis Rhagfyr.

Dewch i Bortmeirion i wneud eich siopa 'Dolig , ymhell o brysurdeb y stryd fawr. Cewch flasu Cynnyrch Cymreig ar ei orau a mwynhau awyrgylch Nadoligaidd unigryw y pentref hudolus hwn.

Mae'r pentref hudolus hwn yn agor ei drysau am dridiau arbennig iawn ar gyfer  Gwyl fwyd a Chrefft orau Cymru. Camwch ar hyd lwybr hudolus Eidalaid tra'n gwrando ar y corau a'r seindorf leol.

Bydd dros gant o stonddinnau amrywiol yn gwerthu ystod eang o gynnyrch megis gwin sbeis poeth, cacennau, cigoedd, cawsiau, gwinoedd yn ogystal a  bob math o gynnyrch wedi ei wneud a llaw gan grefftwyr cyfoes Cymreig.

Gwyliwch gogyddion enwog yn arddangos ei sgiliau, dewch i ddysgu rhai o gyfrinachau a ryseits Nadoligaidd.

A pha wyl Nadoligaidd fyddai'n gyflawn heb  Sion Corn yn ei ogof ? Camwch ar dren y Gwyllt i weld Sion Corn a'i gorachod bach yn y coed.

Mae rhywbeth at ddant pawb ym Mhortmeirion .

Gwyl Fwyd a Chrefft Portmeirion. Rhagfyr 2-4 2016. Tocynnau o £4. I archebu, ffoniwch 01766772390 neu ebostio ymholiad@portmeirion-village.com

0 Sylwadau - Ychwanegu Sylw

Ychwanegu Sylw

  1. Tick to subscribe to comments

RSS Feed

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion