Skip to content

Gwyl Fwyd a Chrefftau Portmeirion - 1, 2 Rhagfyr 2012

gwyl fwyd logo

Ewch â fi i dudalennau Gwyl Fwyd 2013

Bydd Portmeirion yn croesawu Gwyl Fwyd a Chrefftau yma dros y Sul 1, 2 Rhagfyr gyda stondinau cynhyrchwyr bwyd a chrefftau gorau'r sir a thu hwynt.

Lawrlwythwch daflen yr Wyl

CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD

CREFFTWYR AC ARTISTIAID

Blas o'r Wlad

blasorwladSefydlwyd Blas o'r Wlad yng Ngwanwyn 2011 i gynnig gwasanaeth arlwyo o safon yng Ngogledd Cymru boed hynny ar gyfer achlysur, digwyddiad neu barti! Yn arbenigo mewn rhostio cigoedd, mae'r holl gynnyrch wedi ei dyfu / fagu ar y fferm deuluol neu gan gynhyrchwyr cyfagos.

Arlwywyr o safon ar gyfer unrhyw achlysur. Yn arbenigo mewn rhostio cig yn araf, gallwch eich sicrhau o fwyd a gwasanaeth heb ei ail i wneud eich achlysur yn un i'w gofio. Mae'r fwydlen yn amrywiol ac rydym yn annog gweithio gyda chi i sicrhau bod eich digwyddiad yn unigryw.

Gwefan: http://www.blasorwlad.co.uk

 

Halen Môn

halen mor2Mae Halen Môn Mwg Derw Cymreig, yn arbennig o flasus wedi ei ysgeintio ar ben siocled.

 Caiff eu Halen Môn Fanila ei wneud gyda chodennau o Tahiti, ac mae'n ychwanegu blas at bysgod cregyn.

Mae eu Halen Môn Sbeis, sy'n cynnwys coriander, tyrmerig, nytmeg, sinamon a chlofs, yn trawsnewid eich tatws rhost..

 Gwefan: www.halenmon.com


Siwgwr A Sbeis

Gwyl Fwyd 4

 Mae Cymru'n enwog am ei chwedlau ond dyma stori dylwyth teg a ddaeth yn wir wrth i ddwy ferch o'r enw Rhian wireddu eu breuddwydion o sefydlu busnes llwyddiannus yn eu bro.   Ac yn Llanrwst, Dyffryn Conwy, y gwelsant eu cwmni, Siwgr a Sbeis, yn tyfu i fod yn un o'r prif gwmniau pobi cacennau cartref a melysfwyd yng Nghymru.

 

Blas Ar Fwyd

Gwyl Fwyd 3

Delicatesen yw Blas ar Fwyd sy'n arbenigo mewn bwydydd a diodydd Cymreig a chyfandirol. Mae Blas ar Fwyd yn ymroddedig i'r lleol ac yn gwerthu amrywiaeth o gawsiau Cymreig, megis cawsiau Cenarth, ac Eryri, a chawsiau Teifi a Gorwydd. Hefyd mae dewis arbenigol o gynnyrch organig, bwydydd poeth ac oer sydd wedi eu gwneud ar ein safle.

 

 Penderyn

penderyn

Wisgi brag sengl Cymreig gwobrwyol yw Penderyn, y wisgi cyntaf ar gael yn fasnachol a wnaed yng Nghymru ers y 19eg ganrif.

Cynhyrchwyd y wisgi gan Distyllfa Penderyn (a elwid gynt yn Gwmni Wisgi Cymreig), mae'n wisgi brag sengl gryfder premiwm (46%) a gynhyrchir mewn sawl mynegiant. Mae'n cael ei ddistyllu ym mhentref Penderyn yng Nghwm Cynon, Rhondda Cynon Taf

http://www.welsh-whisky.co.uk/

 

Celtic Kithchen

http://www.theceltickitchen.com/

The Celtic Kitchen is a family run business on the Isle of Anglesey; we use locally grown produce and forage for wild foods to make a wide range of delicious preserves and chutneys. All of our products are hand prepared in small batches using traditional methods, usually by one person from start to finish.

Madarch A Mwy

Gwyl Fwyd 1

Nid caws llyffant mo'r cynnyrch o gwbwl ac nid oes dim yn well gan y Dewin Doeth na madarch mawr a mân.

Mae wedi hel llond basged i'w rhannu i frecwast welwch chi. 

 

 

Cig Oen Aran

Maldwyn Thomas, Fferm CwmOnnen. Llanuwchllyn. Bala. Gwynedd. LL23 7UG.

 

Uncle Peters Fudge

http://www.unclepetersfudgecompany.co.uk/

Bwthyn Wern Uchaf, Ffordd y Wern, Llangollen, LL20 8D pam fod y wefan yn anghyfiaith

 

Aerona

Hazel a Gwilym Jones, Rhedynog Isaf, Chwilog, Pwllheli,  Gwynedd  LL53 6LQ

 

Caws Eryri

Aros am destun Cymraeg. Dim ar gael ar y wefan

Mws Piws

Aros am destun Cymraeg. Dim ar gael ar y wefan.

 

Cwrw Llyn

Croeso i CwrwLlŷn.com. Mae son bod gwefan newydd wrthi'n cael ei hadeiladu.

CREFFTWYR AC ARTISTIAID

Ann Catrin Evans  

gwyl fwyd 5Cerflunwraig a dylunydd yw Ann Catrin Evans sy'n gweithio'n bennaf mewn metel.

Caiff ei gwaith ei arddangos ar draws y Deyrnas Unedig a'r Unol Daleithiau a'i werthu'n fyd-eang.

 

Tulipa Flowers

Gwyl Fwyd

Mae Sioned wedi ennill sawl gwobr am ei cynlluni blodau ac mae hi hefyd yn gyflwynydd y rhaglen boblogaidd 'Byw yn yr Ardd.

Mae ei brwydfrydedd i blanhigion a blodau yn amlwg yn ei gwaith sy'n cyfuno blodau a defnyddiau  naturiol, sydd wedyn yn cael eu gadael i'r amser a'r tywydd eu cymeryd yn ol i fyd natur.

 

Andrew Southall 

Lluniau - Paintings

 Pierino Algieri         

Ffotograffau - Photographs

Dave Stephen            

Gwaith Llechi - Slate crafts

Angela Evans          

Gemwaith - Jewellery

 Wini Lewis                    

Lluniau - Painting

Meg Hamilton            

Brethyn - Weaving

Llechen Las                 

Llechi - Slate Crafts

Anna Hicks                   

Gemwaith - Jewellery

Cynhyrchwyr eraill heb wybodaeth arlein:

Adamsons Of Anglesey  

Cyffaith a Siytniau amrywiol

AMANDA JANE'S OF ANGLESEY/ADAMSONS OF ANGLESEY

Gwinoedd a gwirodydd

Ffon 07776 338255 Ebost ajrankenhohn@aol.com

Petros Produce 

Gwahanol Fathau o Fara

Artisan Foods Ruthin

Busnes newydd o Ruthin

Popty Lleuar

Caernarfon, Gwynedd : Cacen gri ac ati 01286 660268

 

Gwyl Fwyd Portmeiron Food Fair:

Poster PDF Flyer

 

0 Sylwadau - Ychwanegu Sylw

Ychwanegu Sylw

  1. Tick to subscribe to comments

RSS Feed

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion