Skip to content

Gwyl Fwyd a Chrefftau Portmeirion 1, 2 Rhagfyr 2012

Bydd Portmeirion yn croesawu Gwyl Fwyd a Chrefftau yma dros y Sul 1, 2 Rhagfyr gyda stondinau cynhyrchwyr bwyd a chrefftau gorau'r sir a thu hwynt.

Arddangosfeydd coginio gan Dai Chef...

CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD

CREFFTWYR AC ARTISTIAID

Halen Môn

halenmonHalen Môn's award-winning sea salt crystals are famed for their purity,  crisp texture, unique taste and gem-like beauty.

The delicate crystals are gathered and prepared- some are smoked or seasoned- then packaged and sent around the world.

It's a product we're passionate about, and we're looking forward to offering them at the Portmeirion Food and Drink Festival,  together with our Christmas peppercorn packs, quirky and original oak smoked water,  and stylish salty gifts.

Website www.halenmon.com


Siwgwr A Sbeis

Gwyl Fwyd 4

 Mae Cymru'n enwog am ei chwedlau ond dyma stori dylwyth teg a ddaeth yn wir wrth i ddwy ferch o'r enw Rhian wireddu eu breuddwydion o sefydlu busnes llwyddiannus yn eu bro.   Ac yn Llanrwst, Dyffryn Conwy, y gwelsant eu cwmni, Siwgr a Sbeis, yn tyfu i fod yn un o'r prif gwmniau pobi cacennau cartref a melysfwyd yng Nghymru.

 

Blas Ar Fwyd

Gwyl Fwyd 3

Delicatesen yw Blas ar Fwyd sy'n arbenigo mewn bwydydd a diodydd Cymreig a chyfandirol. Mae Blas ar Fwyd yn ymroddedig i'r lleol ac yn gwerthu amrywiaeth o gawsiau Cymreig, megis cawsiau Cenarth, ac Eryri, a chawsiau Teifi a Gorwydd. Hefyd mae dewis arbenigol o gynnyrch organig, bwydydd poeth ac oer sydd wedi eu gwneud ar ein safle.

 

Celtic Kithchen

http://www.theceltickitchen.com/

The Celtic Kitchen is a family run business on the Isle of Anglesey; we use locally grown produce and forage for wild foods to make a wide range of delicious preserves and chutneys. All of our products are hand prepared in small batches using traditional methods, usually by one person from start to finish.

 

Madarch A Mwy

Gwyl Fwyd 1

Nid oes gan Cynan a'i  archfadarchwyr anturus fawr o Gymraeg ar eu gwefan yn anffous. Ai caws llyffant ydi'r cwbwl felly? Gofyn i'r dyn!

Does dim byd yn well gan y Dewin Doeth na madarch. Mae wedi casglu llond basged i'w rhannu i frecwast gyda Ceridwen. Ond tybed beth mae hi'n hoffi i frecwast?

 

 

Cig Oen Aran

Nid oes dim Cymraeg ar wefan y cwmni hwn heblaw am eu cyfeiriad felly dyma fo: Maldwyn Thomas, Fferm CwmOnnen. Llanuwchllyn. Bala. Gwynedd. LL23 7UG.

 

Uncle Peters Fudge

http://www.unclepetersfudgecompany.co.uk/

Holwch Mwthyn Wern Uchaf, Ffordd y Wern, Llangollen, LL20 8D pam fod y wefan yn anghyfiaith

 

Aerona

Does dim Cymraeg ar wefan Aerona heblaw am y cyfeiriad: Hazel a Gwilym Jones, Rhedynog Isaf, Chwilog, Pwllheli,  Gwynedd  LL53 6LQ

 

Caws Eryri

Dim Cymraeg; dim caws pobi i swper heno felly.

 

Mws Piws

Nid yw'r Mws Piws yn darparu dim byd yn Gymraeg ar eu gwefan felly does dim byd amdanyn nhw yma'n Gymraeg chwaith. Cynnyrch lleol, agwedd estron. 

Cwrw Llyn

Croeso i CwrwLlŷn.com. Mae ein gwefan newydd wrthi'n cael ei adeiladu. Galwch yn ôl yn fuan.

 

Cynhyrchwyr eraill heb wybodaeth arlein:

Adamsons Of Anglesey  

Cyffaith a Siytniau amrywiol

AMANDA JANE'S OF ANGLESEY/ADAMSONS OF ANGLESEY

Gwinoedd a gwirodydd

Ffon 07776 338255 Ebost ajrankenhohn@aol.com

Petros Produce 

Gwahanol Fathau o Fara

Artisan Foods Ruthin

Busnes newydd o Ruthin

Popty Lleuar

Caernarfon, Gwynedd : Cacen gri ac ati 01286 660268

CREFFTWYR AC ARTISTIAID

Ann Catrin Evans  

gwyl fwyd 5Cerflunwraig a dylunydd yw Ann Catrin Evans sy'n gweithio'n bennaf mewn metel.

Caiff ei gwaith ei arddangos ar draws y Deyrnas Unedig a'r Unol Daleithiau a'i werthu'n fyd-eang.

 

Tulipa Flowers

Gwyl Fwyd

Mae Sioned wedi ennill sawl gwobr am ei cynlluni blodau ac mae hi hefyd yn gyflwynydd y rhaglen boblogaidd 'Byw yn yr Ardd.

Mae ei brwydfrydedd i blanhigion a blodau yn amlwg yn ei gwaith sy'n cyfuno blodau a defnyddiau  naturiol, sydd wedyn yn cael eu gadael i'r amser a'r tywydd eu cymeryd yn ol i fyd natur.

 

Andrew Southall 

Lluniau - Paintings

 Pierino Algieri         

Ffotograffau - Photographs

Dave Stephen            

Gwaith Llechi - Slate crafts

Angela Evans          

Gemwaith - Jewellery

 Wini Lewis                    

Lluniau - Painting

Meg Hamilton            

Brethyn - Weaving

Llechen Las                 

Llechi - Slate Crafts

Anna Hicks                   

Gemwaith - Jewellery

Gwyl Fwyd Portmeiron Food Fair:

Poster PDF Flyer

 

0 Sylwadau - Ychwanegu Sylw

Ychwanegu Sylw

  1. Tick to subscribe to comments

RSS Feed

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion