Skip to content

Pecyn Nadolig 3 Noson

Village family suite
Dathlwch y Nadolig ym Mhortmeirion

 

Arhoswch gyda ni am 3 noson i ddathlu'r Nadolig ym Mhortmeirion .

Cyrraedd ar brynhawn 24ain Rhagfyr a mwynhau te prynhawn wrth y tân. Ymunwch â ni unwaith eto yn lolfa'r Gwesty ar gyfer diodydd cyn eistedd i lawr i fwynhau pryd o fwyd yn y bwyty .  

Fore dydd Nadolig, ar ôl brecwast hamddenol gallwch fynd am dro trwy'r pentref a'r gerddi neu ymlacio'n eich ystafell cyn ymuno â ni ar gyfer derbyniad Siampên a cinio Nadolig.

Bydd y dathliadau'n parhau ar Ŵyl San Steffan gyda chinio Tei Du a band jazz

Prisiau ar gyfer y Pecyn Nadolig yn cychwyn o £999.00 ar gyfer 2 berson yn rhannu ystafell ddwbl neu twin yn y Pentref 

Swits yn y pentref ac ystafelloedd yn y Prif Gwesty ar gael am bris ychwanegol

Cysylltwch yr Adran Llety ar 01766 772300 / 770321 neu try ebost ar stay@portmeirion-village.com

 

Lawrlwytho copi o taflen Nadolig


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion