Skip to content

Pecyn Preswyl Blwyddyn Newydd

Cats Above Fire
Dathliadau Blwyddyn Newydd ym Mhortmeirion
Cyrraedd ar 30 Rhagfyr i  tê prynhawn o flaen y tân coed. Ymunwch â ni am ddiod cyn cinio a pryd o fwyd yn y Gwesty neu yng Nghastell Deudraeth .

Ar y 31ain mae'r ddiwrnod yn rhydd i chi ymlacio yn y Pentref neu'r ardal leol . Ymunwch â ni yn y Gwesty ar gyfer ein Cinio Gala Tei Du . Bydd gwesteion yn cyfarfod ar gyfer diodydd am 7yh yn lolfa'r Gwesty cyn mwynhau cinio 6 chwrs . Am hanner nos bydd westeion yn ymgasglu ar y teras ar gyfer gwydraid o Siampên i ddathlu'r flwyddyn newydd cyn sioe tân gwyllt fawreddog

Bydd adloniant yn parhau tan oriau mân y bore

Prisiau ar gyfer y Pecyn Blwyddyn Newydd yn cychwyn o £799.00 ar gyfer 2 berson yn rhannu ystafell ddwbl neu twin yn y Pentref 

Swìts yn y pentref ac ystafelloedd y Prif Gwesty ar gael am bris ychwanegol

Cysylltwch yr Adran Llety ar 01766 772300 / 770321 neu try ebost ar stay@portmeirion-village.com

Lawrlwytho copi o taflen Blwyddyn Newydd


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion