Skip to content

Nosweithiau Parti Dolig yn Neuadd Ercwliff

Christmas & New Year at Portmeirion
Dathlwch y tymor Nadoligaidd gyda Parti Nadolig yn Neuadd Ercwliff PortmeirionTown Hall 1

Os ydych chi'n chwilio am leoliad i gynnal parti Nadolig, Portmeirion yw'r lle am barti byth anghofiadwy gyda teulu a ffrindiau. 

Yn gynnwys yn y pecyn yw

  • Disgo
  • Cracyrs a canwyllau bach ar bob bwrdd
  • Bwffe

 

  Côst yw £25.00 y pen

 

Bwydlen Neuadd Ercwliff

Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch ein Rheolwraig Gwerthu Delyth Wyre ar 01766 772337 neu ebost delyth@portmeirion-village.com 

**Dyddiau sydd ar gael 11/12, 18/12, 19/12**

Town Hall 3

Edrychwn ymlaen i'ch croesawu chi i Bortmeirion


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion