Skip to content

Cinio Tymor y Nadolig

NYE Dinner Box

Dewch i fwynhau cinio Nadolig blasus naill ai yn y Gwesty Portmeirion yn edrych dros yr Aber, neu fel arall yng Nghastell Deudraeth gyda golygfeydd ar draws yr ardd furiog .

Ar ôl cinio, beth am fynd am dro o amgylch y pentref ac o bosib ar hyd y llu o lwybrau drwy'r Gwyllt , neu efallai roi cychwyn ar y siopa Nadolig. 

 

 

Cinio Tymor y Nadolig y Gwesty

£25.00 i 3 cwrs yn cynnwys te neu coffi a mins pei

Bwydlen y Gwesty

 

Cinio Tymor y Nadolig Castell Deudraeth 

£25.00 i 3 cwrs

Bwydlen y Castell

 

 

Cysylltwch y Gwesty neu Castell yn uniongyrchol ar 01766 772440 (Gwesty) neu 01766 772400 (Castell) 

ebost hotel@portmeirion-village.com neu castell@portmeirion-village.com

 

Dydd Nadolig a Gŵyl San Steffan

Cysylltwch â'r dderbynfa gwesty ar 01766 772440 i holi am argaeledd ar gyfer cinio Ddydd Nadolig neu ginio Gŵyl San Steffan . Ar gyfer ymholiadau ynghylch Castell Deudraeth , cysylltwch â'r brif ddesg ar 01766 772400 .

 

Nos Galan

Cysylltwch â'r dderbynfa gwesty ar 01766 772440 i holi am argaeledd ar gyfer archebion cinio Nos Galan . Ar gyfer ymholiadau ynghylch Castell Deudraeth , cysylltwch â'r brif ddesg ar 01766 772400

 

 

 

Am yr holl newyddion diweddaraf o'r Pentre, dilynwch ni ar 

Facebook   neu Twitter

 


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion