Skip to content

Blwyddyn Newydd yng Nghastell Deudraeth

Champagne
Croesawu 2016 mewn steil gyda ni yng Nghastell Deudraeth

 

 

Ymunwch â ni ar 31 Rhagfyr ar gyfer noson arbennig iawn gyda bwydlen flasus a grëwyd yn arbennig gan Steven Rowlands ac adloniant gyda Caroline chwarae ar y piano , ac yna cerddoriaeth gan Cowbois Rhos Botwnnog

 

5 cwrs, adloniant a gwydryn i groesawu'r Flwyddyn newydd am hanner nos, y cwbl am £70 y pen.

 

I gadw bwrdd, cysylltwch y Castell yn uniongyrchol ar 01766 772400 neu ebostiwch arcastell@portmeirion-village.com

 

Bwydlen Nos Calan y Castell 

 

Edrychwn ymlaen i ddathlu gyda chi

 


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion