Skip to content

Prisiau Buan Gwely a Brecwast mis Tachwedd a Rhagfyr

IMG_9557
Arhoswch yn Mhortmeirion y gaeaf yma gyda prisiau o £99 i ddau yn rhannu stafell yn ystod mis Tachwedd a Rhagfyr.

Gyda'r dyddiau yn byrhau, y dail yn newid eu lliw a'r awyr yn ffres, does dim gwell na ymweliad dros nos yn Mhortmeirion cyn cyfnod y Nadolig.

Mae ein cynnig Gwely a Brecwast buan yn cynnwys llety dros nos mewn ystafell arferol a brecwast Cymreig llawn. Gallwch uwchraddio i stafelloedd yn y Gwesty neu Swit yn y Pentref yn unol a argaeledd.

27 Watch House Sunrise Crop

Mae'r cynnig yma ar delerau talu ymlaen llaw, ac mae'r raddfa yn llawn yn daladwy wrth wneud archeb. Rydym yn argymell eich bod yn cael yswiriant canslo, gan fod yr prisiau talu ymlaen llaw ddim yn cael eu ad dalu os bydd angen canslo. Mae gennym brisiau arraddfeydd hyblyg ar gael ar ein tariff arferol.


Nodwch y dyddiadau isod yn ystod mis Tachwedd a Rhagfyr
Castell Deudraeth  - ar gau o'r 29ain o Dachwedd hyd at y 4ydd o Ragfyr (bydd yn ail agor ar gyfer pryd nos ar y 4ydd o Ragfyr)

Gwesty Portmeirion - ar gau o'r 15ed o Dachwedd hyd at y 27ain o Dachwedd (bydd ynail agor ar gyfer pryd nos ar y 27ain o Dachwedd)


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion