Skip to content

Dathlwch dydd Sant Ffolant ym Mhortmeirion

Calon petalau

Edrych am y lleoliad perffaith i ddathlu dydd Sant Ffolant? Yna edrychwch dim pellach na rhannu y noson gyda'ch cariad yma ym mhentref Portmeirion.

 

 

 

Prisiau'n dechrau o £194 y noson i 2 berson yn rhannu.

Mae'r pecyn ar gael ar y 13eg 14eg  a 15eg  o Chwefror ar y cynnig hwn. Gofynnwn am arhosiad o 2 noson dros y penwythnos yma

Mwynhewch y llonyddwch a heddwch o'r pentref, wedi gymysgu a crwydriad rhamantus ar y traeth, neu cerdded i un o'r manau golwg gwych yn y Gwyllt.

Gyda'r nos ymunwch a ni yng Ngwesty Portmeirion neu yng Nghastell Deudraeth am bryd o fwyd dan olau canwyll, cyn noson esmwyth o gwsg. Mae pob dim y gallwch feddwl am mewn diwrnod rhamantus yma yn Mhortmeirion

Pan na ychwanegwch at eich arhosiad drwy archebu triniaeth yn Spa y Mor Forwyn, lle cewch fwynhau triniaeth tra'n edrych dros yr olygfa ffantastig dros y Ddwyryd.Spa Logo

Pris yn seiliedig ar stafell arferol yn y Pentref, ac yn cynnwys Gwely, Brecwast a phryd nos, yn ogystal a Hanner botel o Siampaen pinc yn eich stafell pan fyddech yn cyrraedd.

Swits y Pentref, stafelloedd y Gwesty a Castell Deudraeth ar gael am bris ychwannegol.

Archebu arlein neu dros y ffôn ar 01766 772300/301 (8am -9pm)

Pob archeb yn amodol ar dderbyn telerau arferol Portmeirion:

Telerau Gwesty Portmeirion
 
Edrychwn ymlaen i'ch croesawu chi i Portmeirion


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion