Skip to content

Dathlwch dydd Sant Ffolant ym Mhortmeirion

Calon petalau

Edrych am y lleoliad perffaith i ddathlu dydd Sant Ffolant? Yna edrychwch dim pellach na rhannu y noson gyda'ch cariad yma ym mhentref Portmeirion.

Mwynhewch y llonyddwch a heddwch o'r pentref, wedi gymysgu a crwydriad rhamantus ar y traeth, neu cerdded i un o'r manau golwg gwych yn y Gwyllt.


Mae'r pecyn Sant Ffolant yn cynnwys: 

  • Llety dros nos
  • Pryd nos yn unai Gwesty Portmeirion neu Castell Deudraeth ar y nos Wener neu nos Sul
  • Bwydlen 6 chwrs gyda wydraid o win pefriog ar y nos Sadwrn
  • Brecwast Cymreig llawn bob bore

 

Mae'r pecyn ar gael ar y 12eg 13eg  a 14eg  o Chwefror ar y cynnig hwn. Gofynnwn am arhosiad o 2 noson dros y penwythnos yma. Gofynnwn yn garedig am taliad balans llawn efo'r cynnig yma (nid oes ad-daliad neu trosglwyddo'r balans i dyddiad newydd os bydd rhaid ganslo'r archeb)

 

Prisiau'n cychwyn o dim ond £194 y noson yn seiliedig ar 2 berson yn rhannu llofft dwbl yn y pentref

Bwydlen Sant Ffolant

Swits y Pentref, stafelloedd y Gwesty a Castell Deudraeth ar gael am bris ychwannegol.

Archebu arlein neu dros y ffôn ar 01766 772300/301 (8am -9pm)

Pob archeb yn amodol ar dderbyn telerau arferol Portmeirion:

Telerau Gwesty Portmeirion
 
Edrychwn ymlaen i'ch croesawu chi i Portmeirion


Pan na ychwanegwch at eich arhosiad drwy archebu triniaeth yn Spa y Mor Forwynlle cewchSpa Logo fwynhau triniaeth tra'n edrych dros yr olygfa ffantastig dros y Ddwyryd.

Cysylltwch y Sba dros y ffon ar 01766 772444 neu trwy ebost spa@portmeirion-village.com

 


 

 


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion