Skip to content

Pecyn Prosseco Haf

Hotel Yn Y Haf

Mae'r Gaeaf wedi dod i ben ac mae'r haul yn dod allan . Gadewch yr cysgodion y gaeaf ,  a mwynhau'n Egwyl Haf yn cynnwys cinio , gwely a brecwast a byddwn yn trefnu potel cyfarch o'r gwin pefriog Bisol JEIO Pinc i groesawu chi ar ôl cyrraedd .

 

 

 

Cynnig yn cynnwys : -

  • Cinio naill ai yng Ngwesty Portmeirion neu yng Nghastell Deudraeth

 

  • Brecwast llawn Cymreig

 

  • Llety dros nos

 

  • Potel o win Pefriog Bisol JEIO Pinc yn eich stafell

 

Mae'r cynnig hwn ar gael rhwng y 19fed o Ebrill i 9fed o Orffennaf, ac mae'n ddibynnol ar argaeledd - gall fod gofyn am aros am o leia 2 noson ar adegau. Mae gan Bortmeirion yr hawl i dynnu y cynnig yma ar unrhyw adeg, heb roi dim rhybudd ymlaen llaw. Mae'r cynnig yma yn gynnig talu ymlaen llaw a caiff y taliad llawn ei gymeryd pan yn archebu (nid oes modd newid y dyddiad ac ni fydd ad daliad mewn achlysur o ganslo). Rydym yn argymell i chwi gymeryd polisi yswiriant trafeilio. 

Mae pryd 3 chwrs Table d'Hote yn gynnywsiedig, neu i'r un gwerth yng Nghastell Deudraeth. Bydd unrhyw blant sy'n aros ar y pecyn gyda lwfans o £15 yr un tuag at pryd nos.


Gwin pefriog yn cael ei gyflwyno ar y diwrnod y byddwch yn cyrraedd yn eich ystafell ac ni ellir eu cymryd i mewn i'r ystafell fwyta

 


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion