Skip to content

Cynnig Gwanwyn yn Eryri

House 14

Awydd mynd i ffwrdd yn ystod y Gwanwyn ? Yna edrychwch dim pellach na Portmeirion . Dewch i fwynhau gyda'n Cynnig Gwanwyn gyda Te Prynhawn .

Ymlaciwch o flaen y tân a mwynhau te prynhawn traddodiadol wrth cyrraedd . Yna cinio nos yng Ngwesty Portmeirion neu Castell Deudraeth .

Cynnig yn cynnwys : -

  • Te prynhawn ar y diwrnod y byddwch yn cyrraedd
  • Cinio nos yng Ngwesty Portmeirion neu Castell Deudraeth
  • Brecwast llawn Cymraeg
  • llety dros nosYstafelloedd ar gael o £ 165 y noson , yn seiliedig ar 2 berson yn rhannu

 

 


Mae pob cyfradd stafell yn seiliedig ar 2 berson yn rhannu ystafell y noson


Mae'r cynnig ar gael o 1 Mawrth tan 26 Mawrth yn amodol ar argaeledd

Ni fedrith y becyn yma cael ei defnyddio ar cyd a phecynnau eraill

Bydd taliad llawn yn cael ei gymeryd wrth archebu. Ni fydd ad daliad na unrhyw newidiadau yn bosib efo'r cynnig yma

Gofynnwn am leiafrif o 2 noson yn gynnwys nos Sadwrn

 

Gallwch hefyd archebu y Cynnig Gwanwyn heb Te Prynhawn - Prisiau'n cychwwyn o £159.00 i 2 berson y noson Archebwch eich llety  ar-lein drwy gyfrwng y dudalen hafan neu cysylltwch yr Adran Llety ar 01766 772300 neu 01766 772301 neu

reception@portmeirion-village.com

Argymhellwn archebu eich cinio nos ymlaen llaw i gael yr amser o'ch dewis: cysylltwch â'r Gwesty ar 01766 772440 neu ebost gwesty@portmeirion-village.com.

Cystylltwch a'r Castell ar 01766 772400 neu castell@portmeirion-village.com

Mae pob archeb yn amodol ar dderbyn ein telerau ac amodau safonol.

 

 

 

 

 


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion