Skip to content

HAFAN HYGGE YM MHORTMEIRION

Hygge Heaven

Arhoswch yn glyd y Gaeaf yma gyda cynnig arbennig yn ein bythynnod

Mae Hygge ym mhobman y tymor yma. Yn cael ei ynganu fel ‘hy-ge’, mae’r gair yn wreiddiol o Ddenmarc, ac yn goblygu ymdeimlad o agosatrwydd a chynhesrwydd – ac mae’n andros o boblogaidd ar hyn o bryd (yn enwedig gyda’r rhai sydd â blogs, vlogs neu cyfrif Instagram). Ond hyd yn oed os nad os ganddoch ddiddordeb mewn tueddiadau ffasiynol fel hyn, dylai penwythnos mewn bwthyn yng Ngogledd Cymru fod at ddant pawb.  Egwyl fer tawel mewn bwthyn clyd, tân coed, cynnyrch lleol a cyfle i fynd am dro hamddenol tuag at y traeth neu trwy’r gwyllt – hynny yw, os alle chi wynebu gadael y cynhesrwydd a’r botel win, sydd wedi cael ei gadael i chi yn rhad ac am ddim. 

Pecyn: 2 noson mewn bwthyn hunan-arlwyo i 2 o bobl yn cynnwys swper un noson yn y gwesty neu yng Nghastell Deudraeth, ac un potel o win gwyn / coch yn yr ystafell. 

Twr Telford  £259

Bwthyn Deudraeth, Y Gatws £289

Dolffin, Cesig Gwynion, Batri £319

Ty Clogwyn, Angel, Belfedir, Tollty £359

Siantri, Ty’r Llywodraeth, Dorlan Goch £399

Mae’r pris yn seiliedig ar ddau berson yn rhannu - £65 am bob oedolyn ychwanegol a £25 am bob plentyn ychwanegol. Mae'r cynnig o Hydref 31 i Ragfyr 22 (Cyraedd dydd Llun neu dydd Mercher yn unig) ag yn amodol ar argaeledd. Mae Portmeirion yn cadw'r hawl i dynnu'r cynnig hwn ar unrhyw adeg a heb rybudd ymlaen llaw. Mae'r chyfradd hyrwyddo yn gyfradd talu ymlaen llaw a bydd y taliad yn cael eu cymryd ar adeg archebu (heb fod yn drosglwyddadwy neu'n ad-daladwy yn achos canslo). Rydym yn eich cynghori drefnu yswiriant teithio perthnasol. Pob archeb yn amodol ar telerau Portmeirion

Nodwch bydd Gwesty Portmeirion ar gau o dydd Sul 20ain o Dachwedd ac yn ail agor ar dydd Gwener 25ain o Dachwedd. Bydd pob pryd yn ystod y cyfnod yma yn cael eu weini yng Nghastell Deudraeth 


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion