Skip to content

Hafan rhag oerfel mis Ionawr

JAnuary Blues

Casglwch eich hetiau cynnes, siocled poeth a’ch camerâu ar gyfer ein sêl mis Ionawr ar ddydd cyntaf 2017. Ym Mhortmeirion ceir golygfeydd trawiadol drwy gydol y flwyddyn, ond yn y gaeaf pan fo’r awyr yn olau a'r bryniau yn bowdr gwyn, ceir unlle fwy hudol i dreulio eich diwrnodau.

  •  1/1 - 16/2 yn amodol ar argaeledd, arhosiad o 2 noson neu fwy, gall fod cyfyngiadau
  •  Prisiau yn cychwyn o £129 i 2 o bobl mewn ystafell ddwbl safonol yn y pentref. Gellir uwchraddio am dâl ychwanegol.
  • Yn cynnwys pryd 3 cwrs yng Nghastell Deudraeth neu yng Ngwesty Portmeirion, llety, brecwast Cymreig a mynediad i bentref Portmeirion.
  •  Taith dywys o amgylch y pentref a gwasanaeth hebrwng o stesion Minffordd yn gynwysedig.
  • Potel o win coch neu wyn am ddim gyda unrhyw arhosiad o 2 noson neu fwy yn ystod yr wythnos.

 Mae llefydd yn gyfyngedig felly archebwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'n tîm gwerthu ar 01766 772300/772301 neu drwy e-bost ar stay@portmeirion-village.com. 

Mae'r cynnig ar gael yn amodol ar argaeledd - gallai isafswm cyfyngiadau aros fod yn berthnasol. Mae Portmeirion yn cadw'r hawl i dynnu’r cynnig hwn ar unrhyw adeg a heb rybudd ymlaen llaw. Mae'r cyfradd hyrwyddo yn gyfradd talu ymlaen llaw a bydd y taliad yn cael eu cymryd ar adeg archebu (heb fod yn drosglwyddadwy neu'n ad-daladwy yn achos canslo). Rydym yn eich cynghori i drefnu yswiriant teithio perthnasol. Pryd tri chwrs Tabl d'hôte, neu werth cyfatebol yng Nghastell Deudraeth wedi ei gynnwys.Mae pob archeb yn amodol ar delerau Portmeirion. Mae telerau ac amodau yn berthnasol. 

**Nodwch bydd Castell Deudraeth ar gau rhwng 2ail a 13eg o Ionawr 2017 ac yn ystod y cyfnod yma bydd pod pryd yn cael ei weini yng Ngwesty Portmeirion **


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion