Skip to content

Egwyl fer yn Eryri dros yr Haf

plant-yn-y-pwll

Arhoswch yn Mhortmeirion am dair noson neu fwy o'r 17fed o Orffennaf hyd at ddiwedd mis Awst, a mwynhewch gostyngiad o 10% oddi ar ein pris Gwely, Brecwast a phryd nos arferol.

Mwynhewch bryd tair chwrs Table d'Hote yng Ngwesty Portmeirion yn edrych dros y dwr, fel arall piciwch i fynny i Gastell Deudraeth i fwynhau cynnyrch lleol yn y Brasserie yno.

Gyda 19 milltir o lwybrau arfordirol a goedwigol i'w darganfod yn y Gwyllt, pwll nofio awyr agored, gelateria newydd a Tren y Gwyllt mae yna ddigon yma i gadw yr holl deulu yn brysur yr haf yma.  

Gyda ond nifer bach o stafell ar gael ar y cynnig yma, archebwch yn fuan, rhag eich siomi.  

 

Portmeirion Hotel Bedroom5

Cysylltwch yr Adran llety ar 01766 772300/301 neu reception@portmeirion-village.com i gadw llety 

 

 

 Mae'r cynnig yma ar gael o'r 3 o Orffennaf hyd at ddiwedd mis Awst, ac mae'n ddibynnol ar argaeledd. Dim ond nifer cyfyngiedig o stafelloedd sydd ar gael ar y cynnig hwn. Cadwir Portmeirion yr hawl i stopio y cynnig yma ar unrhyw adeg heb roi dim rhybudd blaenorol. Mae'r cynnig Haf yma yn gynnig lle gofynnir am y taliad yn llawn ymlaen llaw i gadarnhau yr archeb pan yn archebu (nid chaif ei ad-dalu na ei drosgwlyddo mewn achlysur o ganslo). Mi rydym yn argymell i unrhyw un sy'n arhcebu ar pecyn talu ymalen llaw i gael yswiriant teithio.

Pryd tri chwrs Table d'hote wedi ei gynnwys i bob oedolyn, neu bwyd i'r un gwerth yng Ngahstell Deudraeth. Os bydd plant yn aros, yna mae lwfans o £15 y noson tuag at y pryd nos.


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion