Skip to content

Cynnig te prynhawn

Village family suite

Dewch a dianc i Bortmeirion yn ystod yr Hydref a mwynhewch ein cynnig Te Prynhawn ar gael o'r 8fed o Fedi.

Dewch draw yn ystod yr amser yma o'r flwyddyn a gweld yr amryliw yn y gwyllt wrth i'r dail newid ei lliwiau. Pan fyddwch yn cyrraedd mwynhewch dewis o gacennau cartref a brechdanau ffres yn foethusrwydd y Gwesty neu'r Castell, cyn ymuno a ni am bryd nos yn unai Westy Portmeirion neu yng Nghastell Deudraeth. 

Mae'r cynnig te prynhawn yn cynnwys:

  • Te Prynhawn wrth gyrraedd
  • Pryd 3 chwrs yng Ngwesty Portmeirion neu bwyd i'r gwerth yng Nghastell Deudraeth
  • Llety dros nos
  • Brecwast Cymreig
Prisiau yn cychwyn o £185 yn noson yn seiliedig ar ddau yn rhannu stafell arferol yn y pentref.

I gadw llety archebwch ar-lein neu  cysylltwch y Tìm llety (7:00-09:00) ar-lein yn uniongyrchol:


01766 772300 neu 01766 772301


neu e-bostiwch: reception@portmeirion-village.com

 

Mae'r cynnig yma ar gael o'r 5ed o Fedi hyd at y 29ain o Hydref, ac mae'n ddibynnol ar argaeledd - gall bod cyfyngiadau o lleiafswm o ddwy noson. Dim ond nifer cyfyngiedig o stafelloedd sydd ar gael ar y cynnig hwn. Cadwir Portmeirion yr hawl i stopio y cynnig yma ar unrhyw adeg heb roi dim rhybudd blaenorol. Mae'r cynnig Hydref yma yn gynnig lle gofynnir am y taliad yn llawn ymlaen llaw i gadarnhau yr archeb pan yn archebu (nid chaif ei ad-dalu na ei drosgwlyddo mewn achlysur o ganslo). Mi rydym yn argymell i unrhyw un sy'n arhcebu ar becyn talu ymalen llaw i gael yswiriant teithio.

Pryd tri chwrs Table d'hote wedi ei gynnwys i bob oedolyn, neu bwyd i'r un gwerth yng Nghastell Deudraeth. Os bydd plant yn aros, yna mae lwfans o £15 y noson tuag at y pryd nos.

 

 

Beth am wella eich arhosiad gyda ni ac ychwanegu triniaeth ymlaciol ac ail-adfywiog yn y SbaSpa Logo Mor Forwyn

Gallwch drafod pa opsiynau sydd ar gael ac archebu yn uniongyrchol â'r Sba gallwch gysylltu â nhw ar 01766 772444 neu ebostiwch hello@portmeirionspa.co.uk


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion