Skip to content

CYNNIG TE PRYNHAWN YR HYDREF

te prynhawn

Dewch a dianc i Bortmeirion yn ystod yr Hydref a mwynhewch ein cynnig Te Prynhawn ar gael o'r 5ed o Fedi 2016

Dewch draw yn ystod yr amser yma o'r flwyddyn a gweld yr amryliw yn y gwyllt wrth i'r dail newid ei lliwiau. Pan fyddwch yn cyrraedd mwynhewch dewis o gacennau cartref a brechdanau ffres yn foethusrwydd y Gwesty neu'r Castell, cyn ymuno a ni am bryd nos yn unai Westy Portmeirion neu yng Nghastell Deudraeth. 

Mae'r cynnig te prynhawn yn cynnwys:

  • Te Prynhawn wrth gyrraedd
  • Pryd 3 chwrs yng Ngwesty Portmeirion neu bwyd i'r gwerth yng Nghastell Deudraeth
  • Llety dros nos
  • Brecwast Cymreig
  • Wi-Fi a parcio am ddim

Prisiau yn cychwyn o £185 yn noson yn seiliedig ar ddau yn rhannu stafell arferol yn y pentref.

I gadw llety archebwch ar-lein neu galwch ar:
01766 772300 neu 01766 772301
neu e-bostiwch: reception@portmeirion-village.com

Nodwch y bydd Gŵyl Rhif 6 yn digwydd ar 1 - 4 Medi a bydd yno glanhau o amgylch y pentref ar ôl y digwyddiad

Mae'r cynnig ar gael  ag yn amodol ar argaeledd - gallai isafswm cyfyngiadau aros fod yn berthnasol. Mae Portmeirion yn cadw'r hawl i dynnu'r cynnig hwn ar unrhyw adeg a heb rybudd ymlaen llaw. Mae'r chyfradd hyrwyddo yn gyfradd talu ymlaen llaw a bydd y taliad yn cael eu cymryd ar adeg archebu (heb fod yn drosglwyddadwy neu'n ad-daladwy yn achos canslo). Rydym yn eich cynghori drefnu yswiriant teithio perthnasol. Pob archeb yn amodol ar telerau Portmeirion


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion