Skip to content

Cynnig Croeso'n ôl cyn Dolig

DOLPHINSH101107

Gyda'r nosweithiau yn oeri ac yn ymestyn pam na wnewch chi ddianc i foethusrwydd Portmeirion ar ein cynnig Croeso'n ol y gaeaf yma.

Mae ein cynnig gwely, brecwast a phryd nos yn dychwelyd eto y flwyddyn yma. Pam na gymerwch chi y cyfle i ddod am olwg am yr anrhegion Nadolig yn y siopau, neu i ymlacio cyn miri y Nadolig.

Mae'r cynnig yn cynnwys:

  • Pryd tri chwrs unai yng Ngwesty Portmeirion neu yng Nghastell Deudraeth
  • Llety dros nos
  • Becwast llawn Cymreig
Mae'r prisiau yn cychwyn o £65 y pen, yn seiliedig ar ddau yn rhannu stafell arferol yn y pentref

 

Dim ond nifer cyfyngiedig o stafelloedd sydd ar gael ar y cynnig yma, felly archebwch yn fuan rhag cael eich siomi. 

Arhoswch gyda ni am 2 noson neu fwy ganol wythnos ac fe rhoddwn ni botel o win coch neu gwyn yn eich stafell i'ch croesawu i Bortmeirion 

Edrychwn ymlaen i'ch croesawu'n ôl yma cyn bo hir!

 

Dylid sylw ar y dyddiadau cau canlynol yn ystod y cyfnod dan sylw:

Castell Deudraeth - Bydd y Castell ar gau o 29ain o Dachweddd ac yn ail agor ar 4ydd o Rhagfyr

Gwesty Portmeirion - Bydd y Gwesty yn cau o 15eg o Dachwedd ac yn ail agor ar 27 o Dachwedd

 

Mae'r cynnig yma ar gael rhwng yr 1af o Dachwedd a'r 23ain o Ragfyr, ac mae'n ddibynnol ar argaeledd - gall fod gofyn am leiafswm o ddwy noson ar rai adegau. Mae gan Bortmeirion yr hawl i dynnu y cynnig yma ra unrhyw adeg heb roi rhybudd ymlaen llaw. Mae'r cynnig Croeso'n ol yn gynnig talu ymlaen llaw, ac bydd rhaid talu yn llawn am yr archeb wrth archebu (nid yw'r taliad yma yn gallu cael ei ad dalu nac ychwaith ei symud i archeb arall). Rydym yn argymell i chi gymeryd yswiriant teithio.

Pryd tair chwrs Table d'hote wedi ei gynnwys, neu pryd i'r un gwerth yng Nghastell Deudraeth. Mae gan unrhyw blant sy'n aros yn y stafell lwfans o £15 y plentyn at ei pryd nos.


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion