Skip to content

Cynnig Arbennig Gaeaf 2016

Be Our Guest New

Dewch i osgoi bwrlwm bywyd bob dydd ac ymlaciwch yn ein pentref heddychlon â arddull Eidalaidd. Yma cewch fwynhau golygfeydd syfrdanol o’ch lloft, bwydlen arobryn a cyfle i fynd am deithiau cerdded bendigedig.  Ar ôl mwynhau eich antur o gwmpas y gwyllt a’r arfordir, cewch fwynhau pryd tri chwrs bendigedig a croeso cynnes. 

  • 29/10 – 23/12 yn amodol ar argaeledd, arhosiad o 2 noson neu fwy, gall fod cyfyngiadau 
  • Prisiau yn cychwyn o £130 i 2 o bobl y noson mewn ystafell ddwbl safonol yn y pentref. Gellir uwchraddio am dâl ychwanegol.
  • Yn cynnwys pryd 3 cwrs yng Nghastell Deudraeth neu yng Ngwesty Portmeirion, llety, brecwast Cymreig a mynediad i bentref Portmeirion. 
  • Taith dywys o amgylch y pentref a gwasanaeth hebrwng o stesion Minffordd yn gynwysedig.
  • Potel o win coch neu wyn am ddim gyda unrhyw arhosiad o 2 noson neu fwy yn ystod yr wythnos.

Dim ond nifer cyfyngedig o ystafelloedd sydd ar gael ar y cynnig hwn, felly archebwch yn gynnar i osgoi siom. Cysylltwch â'n tim gwerthu drwy ffonio 01766 772300 / 772301 neu drwy ebostio stay@portmeirion-village.com  

Mae'r cynnig ar gael yn amodol ar argaeledd - gallai isafswm cyfyngiadau aros fod yn berthnasol. Mae Portmeirion yn cadw'r hawl i dynnu’r cynnig hwn ar unrhyw adeg a heb rybudd ymlaen llaw. Mae'r cyfradd hyrwyddo yn gyfradd talu ymlaen llaw a bydd y taliad yn cael eu cymryd ar adeg archebu (heb fod yn drosglwyddadwy neu'n ad-daladwy yn achos canslo). Rydym yn eich cynghori i drefnu yswiriant teithio perthnasol. Pryd tri chwrs Tabl d'hôte, neu werth cyfatebol yng Nghastell Deudraeth wedi ei gynnwys. Caiff unrhyw blant sy'n aros yn yr ystafelloedd  lwfans o £15 y plentyn tuag at y pryd.  Mae pob archeb yn amodol ar delerau Portmeirion. Mae telerau ac amodau yn berthnasol. 

** Nodwch bydd Gwesty Portmeirion ar gau rhwng 20ain a 25ain o Dachwedd a bydd pob pryd ar gael yng Nghastell Deudraeth**

** Yn ystod yr wythnos cychwyn 28ain o Dachwedd bydd dipyn o waith paratoi ar gyfer Gwyl Fwyd & Chrefft sy'n cael eu gynnal ar Penwythnos 2/3/4 o Rhagfyr**


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion